Bidragsgrundande förening

Under september/oktober inbjöd SAU till samtalskvällar kring SAU:s långsiktiga strategi kring lokalföreningarnas organisation. Särskild vikt lades vid frågan om självständiga lokalföreningar, och utfallet av kvällarna blev en remiss som vi önskar svar på senast 15/2. Därefter beslutar årsmötet om antagande av nya regler.

Remissförslaget hittar du här: Remiss SAU-bidrag.

 

En Powerpoint från kvällarnas presentation kan du hämta hem här:sau-bidrag

Frågor? Hör av dig till Mikael Celinder