UV-scoutläger och Bilda

Varje år på UV-scoutlägret brukar ni få en lista från Bilda där ni fyller i närvaron för er patrull under veckan. Detta samarbete gör att vi kan ge ett stöd till SAU och lägret. I år 2020 när det inte blir något gemensamt läger så vill vi berätta att ni ändå kan samarbeta med Bilda ifall ni gör egna kårläger, dagläger, hajker eller andra aktiviteter. Detta gäller även om ni rapporterar UV-scout till er kommun.

Det som skiljer är att ni tar kontakt med Bilda direkt från er UV-scoutkår eller församling istället för att det går via lägeranmälan till SAU.

Det finns två sätt att anmäla/rapportera på.

  1. Ifall ni redan idag rapporterar era UV-scoutpatruller till Bilda så lägger ni bara till de dagar som ni har era sommaraktiviteter, alternativt ifall ni redan har signerat/skickat in listorna för våren, så anmäler ni på nytt (finns era patruller sedan tidigare hos oss så kan vi bara ”kopiera” dem om det är samma patrull/grupp under sommaren, annars gör vi helt nya grupper).
  2. Rapporterar ni inte era UV-scoutkvällar under terminen så kan ni ändå rapportera läger, dagläger, hajk eller andra samlingar med UV-scout under sommaren. Ni kan såklart även börja rapportera era vanliga UV-scoutkvällar om ni inte redan gör det idag.

Det vi behöver få in uppgifter om är:

Deltagare – komplett personnummer, namn och adress

Ledare – komplett personnummer, namn, adress, mailadress och mobilnummer.

Ni skriver även in vilken UV-scoutkår det gäller samt namn på respektive patrull.

Ifall ni är flera ledare i samma patrull så markerar ni eller skriver i vem av ledarna som ska vara huvudledare för Bildas lista. Det kommer bli den som får den digitala listan (huvudledaren kan sedan fördela träffar till sin vikarierande ledare ifall den inte är där själv, men enbart till någon som är ledare i samma patrull).

Studieforbundet Bilda Anmälan_av_studieverksamhet

Oavsett ifall ni fortsätter på en befintlig Bildalista eller ifall ni anmäler nya grupper så skickar in ett schema eller planering för lägerdagen/lägerdagarna. Vi kan även hjälpa er med att räkna ut hur många av dagens aktiviteter och timmar som kan räknas som studietimmar (vilka som innehåller ett lärande).

På listan lägger ni upp dag och tid, fyller i närvaro samt hur många studietimmar (45 minuter) som kan räknas. Här kan vi som sagt hjälpa till att ta fram hur många timmar som får räknas de olika dagarna utifrån det schema vi får av er.

Funderar du över något så hör av dig till din kontaktperson på Bilda eller till

David Sjöbergsson

036-291 21 22

david.sjobergsson@bilda.nu

 

Önskar att ni får en bra avslutning på UV-scouts vårtermin och en skön sommar!

Varma hälsningar

David Sjöbergsson, Verksamhetsutvecklare, Bilda Sydöst