Chiffernycklar och facit till Aktuellt nr 4 2021

Lätt

Detta chiffer är ett så kallat förskjutningschiffer. Varje bokstav står för en annan bokstav. Använd bokstaven som står efter i alfabetet. ”A” i chiffret betyder ”B” osv.

A ⇒ B

B ⇒ C

C ⇒ D

[…]

Ö ⇒ A

Medel

Brädgårdschiffer

Varje bokstav i alfabetet utom Q, W och Z finns med i något av de tre rutsystemen. Antalet prickar markerar vilket rutsystem ni ska använda er av.

 

Scoutchiffer
Ett klassiskt chiffer! Två bokstäver i chiffret blir en bokstav i alfabetet. Alla bokstäven utom Q, W, X och Z finns med i rutsystemet nedan. Den stora bokstaven avgör kolumnen och den lilla avgör raden. Stort S och litet t betyder alltså V.

Svårt

Ett så kallat GRAN-chiffer som är en variant av det klassiska scoutchiffret där man skriver ”SCOUT” med stora bokstäver vågrätt och ”scout” lodrätt till vänster med små bokstäver Se chiffernyckel för det medelsvåra chiffret.

I GRAN-chiffret räknar man ”grenarna” på varje sida om ”stammen” för att hitta rätt bokstav i koordinatsystemet.  Grenarna på vänster sida talar om i vilken KOLUMN du ska leta och grenarna på höger sida vilken RAD. Första granen har en gren till vänster och fem till höger. Alltså första kolumnen och femte raden där hittar vi ett V. Nästa gran har en gren till vänster och en gren till höger. Alltså första kolumnen och första raden och där hittar vi ett A.

I vissa GRAN-chiffer anger de vänstra grenarna raden och de högra grenarna kolumnen istället. Det beror lite på vem som har konstruerat chiffret.

Jättesvårt

Tomte-ren-chiffret är skrivet med binära tal. Figurerna motsvarar ett (tomte) respektive noll (ren). Varje bokstav i alfabetet motsvarar ett binärt tal där A=1, B=2 […] Ö=29.

10110            1                    10010

V                   A                   R

 

1011              1                    1110

K                   A                   N

 

10110            1001

V                   I

 

1100              11011            10011            1

L                    Ä                   S                    A

 

1010              10101            1100              101

J                     U                   L                    E

 

10110            1              1110              111

V                   A             N                   G

 

101                1100              1001              101                10100 ?

E                    L                    I                     E                    T      ?

Facit

Lätt: Vem berättade för herdarna att Jesus hade fötts?

Medel: Hur många var de vise männen?

Vad hette Jesus mamma?

Svårt: Varför skulle Josef och Maria resa till Betlehem?

Jättesvårt: Var kan vi läsa julevangeliet?

Scoutpatrullerna på storläger:

Igelkotten dricker kokkaffe.

Hjorten gillar knopar.