2019-02-08

En CrashCourse…

… för dig som känner dig osäker på viktiga ord inom föreningssammanhang

 

OMBUDSMÖTET är SAU:s högst beslutande organ. Här fattas viktiga inriktningsbeslut för framtiden. Alla medlemmar inbjuds att delta. För att ha rösträtt behöver du vara utsedd som ombud av din lokala förening/församling. I år äger ombudsmötet rum på SAU:s och SAM:s gemensamma årskonferens på Gullbrannagården den 30 maj.

 

MOTIONERA (i sann föreningsanda).  Inom förenings- och politikens värld handlar motionera om att skicka förslag till dem som bestämmer. Du som medlem i SAU (som individ eller lokalförening) kan inför kommande ombudsmöte skicka en motion om något du tycker SAU borde eller inte borde göra. På så sätt är du med och påverkar SAU framåt. Senast den 14 mars vill SAU ha din motion. Läs mer om hur man gör här. 

 

Under fliken ”Föreningsstöd” hittar du massa bra information som gäller för lokalföreningar inom SAU. Surfa gärna runt där en sväng 🙂