Enkät om Alkohol i SAU/SAM

Hej!

Här hittar du en länk till den webenkät om attityden till, och bruket av, alkohol som SAU, SAM & Hela Människan gemensamt genomför. Enkäten är helt och hållet anonym, och genom dina svar hjälper du oss att få en bild av hur människor i våra rörelser tänker kring dessa frågor.

Tack för din medverkan!

Enkäten hittar du genom att klicka här!