2023-10-05

FLER KAN GÖRA MER – Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Du kan välja att ge den till Svenska Alliansmissionen så kommer den SAU till del. Du kan också välja att låta delar av den gå till just din lokala församling. Allt som behövs från dig är ett medgivande, sen sköter Skatteverket resten. Går snabbt att fixa men kommer betyda mycket för lång tid framöver. 

Här kan du ge ditt medgivande.