2017-09-07

Frukost för söndagskoleledare

Lördagen den 7 oktober kl 9.00 i Allianskyrkan i Huskvarna.

Vi lyssnar på Gunilla Möller som kommer och tala kring:
Barn lär sig på olika sätt och därför behöver vi lära ut på olika sätt. Hur kan vi på ett engagerat och kreativt sätt nå ut med det budskapet?
Att variera mellan till exempel bilder, musik, lekar, experiment, böcker, skrivuppgifter, reflektion och naturupplevelser är det bästa sättet att nå så många som möjligt. Du får kreativa och praktiska tips på hur du kan skapa en varierad undervisning i din barngrupp.

 

Anmäl på länken nedan glöm inte anmäla ev specialkost.

frukost anmälan

Begränsat antal platser