GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en ny europeisk lag, Dataskyddsförordningen i kraft. Lagen går även under det namnet GDPR (General Data Protection Regulation). Denna lag handlar framför allt om stärka skyddet av fysiska personers behandling av personuppgifter. Det får som följd att både SAU centralt men också varje lokalförening behöver vara noggrann med vilka uppgifter som samlas in och att dessa förvaras säkert.

Varje förening behöver göra en inventering och se över vilka personuppgifter som i dagsläget samlas in. Samtidigt behöver föreningen föra ett samtal om vilka möjligheter föreningen har att minimera personuppgifterna som samlas in. Vissa uppgifter kommer föreningen behöva behandla även framöver för att bedriva verksamhet. I det läget rekommenderar vi föreningen att be om personens samtycke att spara personuppgifterna. Nedan finner du mallar för hur detta samtycke kan se ut.

Här hittar du mall för samtycke till vårdnadshavare för barn under 16 år.
Här hittar du mall för samtycke barn/ungdomar över 16 år.
Här hittar du ett informationsbrev som har gått ut till föreningar/församlingar.
Här hittar du vår integritetspolicy.

Vill du som är verksam i en SAU-förening ha tillgång till informationsmaterial eller till Excel-mall som kan användas vid inventering av personuppgifter maila oss gärna

 

Här hittar du också relevant information från Datainspektionen
– om vad som är det viktigaste i ideella föreningar gällande den nya lagen
– om hur man hanterar personuppgifter om barn