2018-11-15

I trygga Händer

Nu har vi nytt datum för I trygga Händer våren 2019 ute. Gå in idag och anmäl dig!

Vilket ansvar har vi som ledare för att barn och ungdomar som anförtror oss ska känna sig trygga?
Hur trygga känner vi som ledare oss i den uppgift vi har?

Två viktiga frågor som bla tas upp denna dag. Men dagen innehåller så mycket mera.