2015-03-03

Inblick i Utblicks vardag

Den 20/1 lämnade bibellinjen Utblick Sverige för att under tre månader bo och arbeta med Rumäniens fattiga romska befolkning tillsammans med organisationen Net Works. Nu har det gått drygt en månad och du har möjlighet att följa deras vardag i en blogg som de hjälps åt att uppdatera.
Läs bloggen här

Är du intresserad av att åka med på Utblicks äventyr nästa år? Mer information och ansökningshandlingar hittar du på Mullsjö folkhögskolas hemsida.