2020-03-17

Information angående COVID-19

Följande text skickas också ut till alla SAU-grupper. Vill du ha informationen som PDF finns den här

Information angående Covid-19                                                        Jönköping 2020-03-17

 

Hej kära SAU-grupper!

Här kommer en del information ifrån SAU utifrån läget som råder med det s.k. Corona-viruset.

Vi beklagar givetvis den uppkomna situationen och vill uppmana till bön för alla som drabbas, för sjukvårdspersonal, beslutsfattare och andra som både behöver kraft och vishet ifrån vår Herre.

Vi förstår att många undrar hur det kommer bli framåt med det som rör SAU och vad riktlinjerna är och vi vill med detta brev sammanfatta hur det ser ut i dagsläget.

Kom dock ihåg att informationen hela tiden kan komma att uppdateras så håll koll på vår hemsida och på sociala medier för den senaste informationen.

Riktlinjer för lokala grupper

Det har kommit en del frågor kring hur man bör agera på det lokala planet. Huruvida ni väljer att köra på som vanligt eller skjuta upp/ställa in lokal verksamhet är i grund och botten helt upp till er så länge ni samlar mindre än 500 personer. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för arrangemang av mindre skala som ni kan ta del av på deras hemsida om ni t.ex. planerar ett ungdomsmöte, familjegudstjänst eller liknande. Där finns en mall för att göra riskbedömning i varje fall. Dessa rekommendationer hittar ni här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

De generella riktlinjer som vi kan ge är att följa de råd som myndigheterna har angående smittspridning:

 • Är du sjuk eller känner dig krasslig så ska du stanna hemma. Även milda symptom räknas.
 • Var noga med god handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Var även noga med hygien kring fika/matservering etc. Fundera på om det är nödvändigt eller om det går att hoppa över.
 • Undvik kroppskontakt i samband med att ni hälsar på varandra. Var uppfinningsrika i att hitta på nya hälsningar!
 • Om möjligt, förlägg verksamhet utomhus
 • Det finns även digitala verktyg, t.ex. Skype, för att genomföra mindre ledarsamlingar eller liknande. Använd gärna dessa om det är möjligt.
 • Var försiktiga med de som anses tillhöra riskgrupper; t.ex. äldre och människor med andra sjukdomar. På folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om vilka som kan tänkas vara extra utsatta för viruset.
 • Omständigheter som detta kan skapa mycket oro hos barn och unga. Undvik inte frågan men var noga med att inte överföra din egen oro till barnet. På följande länk finns bra information om hur ni kan prata med barn om coronaviruset: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

 

Vad händer med SAU:s arrangemang framåt?

Det här är en fråga som vi också undrar över. I dagsläget vet vi inte så mycket om hur situationen kommer att utvecklas. Vår grundhållning är att vi följer myndigheternas rekommendationer men det finns också andra faktorer som kan påverka våra arrangemang såsom riskgrupper, sviktande deltagarantal m.m.

Vår målsättning är ändå att kunna genomföra så mycket som möjligt av det vi har planerat men utan att vara naiva eller risktagande.

Vi utvärderar löpande våra arrangemang och i dagsläget ser det ut som följer:

 • 20-22 mars – Ledarkonferensen ”Kallad”
  Konferensen är inställd men vi planerar att köra 2021 istället. Har du köpt biljett ska du ha fått mail från Bilda om återbetalning. Hör av dig till oss annars.
 • 28-29 mars – Barnkörläger
  Våra barnkörläger är tyvärr inte möjliga att genomföra men då vi har planerat för fantastiska läger, ledare och musiker är peppade till tänderna och låtarna är inspelade och nothäftena tryckta, vill vi inte ge upp utan strid. Därför tänker vi arbeta för att flytta SAU:s Barnkörläger till hösten istället. Så fort ett nytt datum är klart kommer vi gå ut med information kring hur anmälningar går till. Håll utkik i din mailkorg och på vår hemsida.
 • 31 mars – Barns rätt till tro, Skillingaryd
  Framflyttad, återkommer med nytt datum.
 • 4 april – Församlingslyftet (arrangeras tillsammans med SAM)
  Dagen är tyvärr inställd men återkommer våren 2021
 • 9-12 april – Påskkonferensen ”Tre Dagar”
  Konferensen är inställd men vi tar nya tag inför 2021
 • 24-26 april – Växtverk steg III
  Planeras att genomföras
 • 24-26 april – Konfirmationshajk Gullbrannagården
  Planeras i dagsläget att genomföras men ett definitivt beslut kommer senast den 1 april
 • 9 maj SAUs årsmöte, Göteborg
  Planeras att genomföras

Återigen ber vi er att notera att ovanstående kan komma att ändras om myndigheternas rekommendationer uppdateras eller om andra omständigheter förändras.

Vi planerar i dagsläget även för att genomföra alla våra sommararrangemang såsom UV-scoutläger och Gullbrannafestival med mera och ber och hoppas att situationen då kommer ha lugnat sig så detta är möjligt.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har mer frågor!

I dessa oroliga tider när många människor behöver bli uppmuntrade och tröstade vill jag till sist skicka med ett bibelord från 2 Kor 1:3-4 Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.”

Kanske är det något av det viktigaste vi som kyrka kan göra, ta emot hopp och tröst från Gud och ge det vidare till de vi har i vår närhet.
Ta hand om er!

 

Med önskan om Guds välsignelse och beskydd

 

Jacob Ämterlind

Generalsekreterare SAU