LÄGERINSAMLING 2023

 

CYKELPROJEKTET

Hur viktigt är det egentligen att kunna cykla? För oss är det ett kul och smidigt sätt att ta sig fram. För tjejer i Bangladesh, ett land i Asien, är det superviktigt att lära sig cykla. Det kan göra stor skillnad i deras liv.  

I Bangladesh är det ofta svårt för tjejer att gå ensamma till och från skolan. Tyvärr kan de råka illa ut och behöver därför gå tillsammans med sin pappa eller bror. Men om ingen kan följa med får tjejerna stanna hemma. Utan utbildning blir det svårare att skaffa jobb och det är vanligt att de måste gifta sig, fast de bara är barn.

En smart lösning på det här är att lära tjejerna cykla. I Bangladesh brukar det bara vara killarna som kan cykla. Om även tjejerna lär sig kan de ta sig till och från skolan själva på ett snabbare och säkrare sätt. Och kan de gå klart i skolan har de mycket lättare för att få ett jobb, tjäna egna pengar och kunna påverka sina liv. Så visst är det superviktigt för tjejerna att lära sig cykla!

Diakonia – cykelprojekt i Bangladesh


FILM OM INSAMLINGEN


VAR MED OCH GE

Bankgiro: 5499-1542

Swish: 123 24 577 37   SAU Insamling   Märk med ”cykelprojektet”


VAD RÄCKER PENGARNA TILL?

200 kr räcker till 20 lektioner för en flicka.

Ca. 4000 kr räcker till en hel kurs med 20 lektioner för 20 flickor.

Cykellektionerna innehåller såklart mycket cykeltid. Att träna på att cykla. Men tjejerna får även kunskap om sina rättigheter och utbildning inom jämställdhet. Även deras närstående som familjemedlemmar och lärare får också del av utbildningen då problematiken med barngifte är strukturellt och något som alla nivåer i samhället behöver arbeta mot.


LEK OM INSAMLINGEN: HOJ HOJ

Här finns en lek från Barnens tankesmedja: Challenge som kan användas för att peppa för sommarens lägerinsamling!

HOJ HOJ


FÖRDJUPNING - FÖR LEDARE

Hur viktigt är det egentligen att kunna cykla? För oss är det ett kul och smidigt sätt att ta sig fram. För tjejer i Bangladesh, ett land i Asien, är det av mycket stor betydelse att lära sig då kunskapen kan göra stor skillnad i deras liv.  

I Bangladesh är det ofta svårt för tjejer att gå ensamma till och från skolan. Tyvärr kan de råka illa ut och behöver därför gå tillsammans med sin pappa eller bror. Men om ingen kan följa med får tjejerna stanna hemma. Utan utbildning blir det svårare att skaffa jobb och det är vanligt att de måste gifta sig, fast de bara är barn.

På landsbygden i Bangladesh driver SAU:s och SAM:s samarbetsorganisation Diakonia ett projekt där tjejer får lära sig att cykla, men inte bara det. De får också lära sig om sina rättigheter. Allt fler flickor väljer därför att gå klart grundskolan och plugga vidare. I årets UV-scoutlägerinsamling får vi vara med och stödja detta projekt.

Ert stöd går till:

    • Cykelskolor – tjejer lär sig cykla
    • Kunskapsspridning – tjejer får lära sig mer om sina rättigheter
    • Föräldrautbildning – även föräldrarna får lära sig om barnens rättigheter
    • Påverkansarbete – attitydförändringar i skola, samhälle och hos myndigheter

 

Stora utmaningar

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder. På en yta stor som en tredjedel av Sveriges bor 166 miljoner invånare. Nästan hälften av befolkningen försörjer sig genom jordbruk, men landet drabbas ofta av svåra översvämningar som får stora konsekvenser och bidrar till den utbredda fattigdomen på landsbygden.

Kvinnor i olika åldrar är en utsatt grupp som tyvärr ofta råkar ut för diskriminering och trakasserier. Många saknar inflytande över viktiga beslut som rör det egna livet och familjen. Bangladesh är ett av de länder i världen med flest barnäktenskap i världen. En av fem tjejer gifts bort innan de fyllt 15 år.

 

En cykel kan förändra livet

Som du säkert förstått handlar cykelprojektet om så mycket mer än att tjejer lär sig cykla. På cykelskolorna pratar de mycket om barns och kvinnors rättigheter. Om jämställdhet och vikten att av utbilda sig. Cykelprojektet arbetar även för att bryta normer i samhället. Därför är det viktigt att även föräldrar får lära sig om barns rättigheter och vilka möjligheter som finns för tjejer. Med en utbildning är de, liksom killarna, en tillgång och kan klara många sorters arbeten. I projektet arbetar man också med att påverka lokala ledare och politiker att ge kvinnors rättigheter större genomslag i samhället.

 

Många flickor har redan tagit sina första tramptag mot jämställdhet, men det finns många fler vi kan hjälpa.

Diakonia – Visit to school supported by partner SARA, near Mymensingh, Bangladesh


OM BANGLADESH

Bangladesh är ett av världens folktätaste länder. Den fattiga nationen trängs mellan ett stort landskap av mäktiga floder som Ganges. Jorden är bördig men lågt liggande, och landet svämmas ofta över av monsunregn och förstörs av cykloner och flodvågor.

FAKTA OM BANGLADESH
Antal invånare: 165,7 miljoner invånare
Huvudstad: Dhaka
Språk: Majoriteten talar indoariska språk och dialekter
Källa: ne.se


TACK FÖR 2022

2022 var ni med och samlade in totalt 331 000 kr till Växthusprojektet i Somalia! Tillsammans har vi skapat möjligheter att odla, försörja sig och få äta sig mätta varje dag.

I förra årets insamling var vi med och byggde växthus i Somalia så att fler kan odla, äta och sälja grönsaker. Somalia, som är präglat av det tropiska ökenklimatet har inte så stor växtlighet och med sin placering nära ekvatorn är det dessutom väldigt varmt. Det är ett land där nästan alla är helt beroende av sin odling för att överleva, men klimatförändringarna har skapat förödande konsekvenser för jordbruket. Dessutom lever cirka sju av tio människor i fattigdom i Somalia.
Med våran insamling till  Växthusprojektet fick vi vara med och vända den trenden!

Tillsammans har vi skapat förutsättningar för familjer att odla trots klimatförändringarna.
Pengarna vi samlat in har räckt till 13 växthus, 44 bevattningssystem eller 442 878 tomatfrön.

Ett STORT TACK för att du har varit med och samlat in till Växthusprojektet!