LÄGERINSAMLING 2021

OM INSAMLINGEN TILL MOÇAMBIQUE

I årets UV-scoutlägerinsamling är vi med och ger fattiga barn i Moçambique en möjlighet att växa upp tillsammans med sin familj. Vi vill att barnen ska få äta sig mätta varje dag, gå i skolan och slippa arbeta.

Moçambique är ett stort land i södra Afrika. Mer än hälften av befolkningen väldigt fattiga. Och även om alla barn ska gå i skolan i minst sju år, så är det många som inte gör det. Största anledningen är att deras familjer inte har råd att köpa skoluniform och skolmaterial. En annan anledning är att många barn måste arbeta för att kunna köpa mat och annat som är viktigt. Många mammor och pappor har dött i en sjukdom som heter aids och i många familjer är det bara mamma eller ett äldre syskon som tar hand om familjen.

Svenska Alliansmissionen jobbar tillsammans med en lokal organisation för att hjälpa några av de allra fattigaste barnen. Det gör vi bäst genom att hjälpa hela familjen. Framförallt handlar det om att föräldrar och äldre syskon ska tjäna pengar så att barnen slipper arbeta och kan bo kvar hemma hos sin familj.

En mamma som fått hjälp är Sara. Hon bor i en by i västra Moçambique tillsammans med sina fem barn. Deras pappa dog för några år sedan, så nu är det bara Sara som kan arbeta. Hon måste själv se till att barnen får mat, att de har kläder och kommer iväg till skolan. Sara jobbar med att odla grönsaker som hon säljer på marknaden. Innan räckte inte pengarna till allt som behövdes. Sara har fått lära sig bättre sätt att odla och fått hjälp med att gräva en kanal för att få fram vatten till sina grönsaker. Nu kan familjen äta sig mätt varje dag och hon kan till och med sälja lite grönsaker till andra. Pengarna som Sara får för grönsakerna räcker till att köpa skolmaterial, kläder och mediciner. Hon får till och med pengar över som hon kan spara. Visst är det bra?

Tillsammans med er UV-scouter vill vi hjälpa fler familjer på samma sätt som vi hjälpt Sara och hennes barn.


FILM OM INSAMLINGEN

Vill ni ha filmen för nedladdning, kontakta emma.andersson [snabel-a] sau.nu


VAR MED OCH GE

Bankgiro: 5499-1542

Swish: 123 24 577 37   SAU Insamling   Märk med ”Insamling UV-scout”


VAD RÄCKER PENGARNA TILL?

Skolmaterial = 90 kr
Skoluniform = 90 kr

Se till så att ett barn registreras och får ID-handling (vilket man måste ha för att få gå i skola)
= Gratis vid födseln, men senare än 6 månader efter födseln 35-50 kr


INSAMLING 2021 - FÖRDJUPNING FÖR LEDARE

Familjer får hjälp att hjälpa sig själva

I årets insamling får vi vara med och ge många barn i Moçambique en möjlighet att växa upp tillsammans med sin familj, eller i en fosterfamilj, under fungerande och trygga förhållanden.

Ert stöd går bl.a. till:

  • Arbete om barns rättigheter
  • Stödgrupper för familjer
  • Yrkesutbildningar
  • Utbilda lokala ledare
  • Småföretagande
  • Skolmaterial och skoluniform

Moçambique är ett av världens fattigaste länder. Nästan 500 år av kolonialstyre, ett långvarigt inbördeskrig, korruption och svåra hälsoproblem har gjort att drygt hälften av moçambikierna lever i fattigdom. I många familjer riskerar barnen undernäring, att gå miste om sin skolgång och istället tvingas arbeta. De riskerar också att behöva lämna sin familj och placeras på ett barnhem eller hamna på gatan. Hela 12 % av den vuxna befolkningen är smittade av hiv och närmare 700 000 barn är föräldralösa på grund av aids. (källa: Landguiden)

Projektet vi stödjer drivs av en av SAM:s samarbetsorganisationer i Moçambique, Kubatsirana.

Tillsammans med dem har SAM arbetat under många år för att rehabilitera och återintegrera barn i sina familjer eller fosterfamiljer. Idag arbetar man mer preventivt för att tidigare upptäcka, stärka och skydda barn i familjer som befinner sig i riskzonen. För att nå dit arbetar man på flera olika fronter, där fokus ligger på att stärka samhällets skydd och stötta den enskilda familjen. Främst är det ensamstående mammor med ansvar för egna och ofta andras barn, samt tonåringar som ansvarar för yngre syskon, som finns med i programmet.

Fungerande familjer ger starkare samhällen

I arbetet tar man hjälp av lokala ledare, såsom socialarbetare, lärare eller ledare i kyrkor, som utbildas och utrustas i barns rättigheter och behov av psykosocialt stöd. Tillsammans med dem görs direkta och anpassade insatser i barnens familjer. De uppmuntrar också de lokala myndigheterna att skapa system och nätverk för att öka utsatta barns tillgång till sociala tjänster och andra grundläggande rättigheter. Arbetet har bidragit till ett större deltagande och engagemang i lokalsamhället för de utsatta familjerna. De lokala ledarna är nu mer motiverade att identifiera vilka familjer och barn som behöver stöd. De ser även till att alla barn registreras och får ett födelsebevis, något som bland annat ger dem rätt att gå i skola.

Stödgrupper och mikrolån

Kubatsirana skapar också stödgrupper för familjer. Där får föräldrar lära sig mer om barnuppfostran, och vikten av att barnen får mat, kläder, sjukvård och skolgång. Utan skola är steget väldigt nära till kriminalitet, prostitution eller barnäktenskap. I stödgruppen får familjerna också bättre kunskap i vilka rättigheter som de har och hur de kan ta vara på dem.

Det finns också grupper där medlemmarna, utöver mikrolån, får en enkel utbildning i hur man startar egen verksamhet och får den att gå med vinst. Utifrån intresse får medlemmarna hjälp att komma igång med småföretagande. Sara som ni kan läsa om i lägerboken, har tack vare gruppen fått lära sig mer om effektiv odling. Hon har fått hjälp med utsäde, jordbruksredskap och bevattning. Nu räcker det hon odlar både till den mat familjen behöver och till att sälja på den lokala marknaden. Pengarna hon får in räcker till kläder, sjukvård och barnens skolmaterial.

Barnklubbar

I en annan del av Kubatsiranas arbete får barnen lära sig mer om sina rättigheter och tränas i vardagssysslor, som att laga mat, tvätta och ta hand om sina kläder. Kubatsirana hjälper också till med skolmaterial, skoluniformer och matpaket till familjer som inte kan försörja sig själva. På grund av coronapandemin har dessa behov varit extra stora på senare tid, då många familjer inte fått lämna sina hem, på grund av lock-downs.


FAKTA OM MOÇAMBIQUE

I Moçambique har bara omkring en tiondel av befolkningen en formell anställning. Resten försörjer sig inom den informella sektorn, varav många ägnar sig åt jordbruk för självhushåll. Fattigdomen är störst på landsbygden och nästan alla investeringar är koncentrerade till huvudstaden Maputo. Läskunnigheten är låg, bland kvinnorna kan bara ca 40 % läsa. 1,2 miljoner barn går inte i skolan. Största anledningen är att man inte har råd med skoluniform och skolmaterial. En annan anledning är att många barn måste arbeta för att försörja sina syskon.

(Unicef och Landguiden)

Antal invånare: 30 366 000

Huvudstad: Maputo

Andel invånare i städerna: 35,5%

Läs- och skrivkunnighet: 56 %

Andel av befolkningen med tillgång till rent vatten: 47,3 %

Andel av befolkningen med tillgång till toaletter: 29,4 %

Andel av befolkningen som använder internet: 10 %


TACK FÖR 2020

Ni är fantastiska! Trots att UV-scoutlägren förra året inte blev riktigt som vi tänkt, lyckades ni samla in 108 834 kronor! Pengar som gått till att ge fler barn möjlighet till skolgång. Stort tack för er insats!

Pengarna har bland annat använts till en skola i ett muslimskt land i Centralasien. Där får barn från kristna familjer möjlighet till utbildning, utan att bli trakasserade för sin tro. I Egypten har barn med funktionsvariationer fått möjlighet att gå i en skola som är anpassad för dem. Utan skolan hade de fått vara hemma på dagarna utan något att göra. Pengarna har också gått till skolor i ett bergsområde i Centralasien. Skolorna där flyttar runt tillsammans med familjer som lever som nomader (herdar). Genom internet och speciella tv-kanaler har barn i Mellanöstern som bor i flyktingläger eller vars skola har blivit förstörd på grund av krig fått skolundervisning. Och till sist, i Rumänien har barn från mycket fattiga familjer, oftast romer, fått hjälp med läxläsning och bättre förståelse för hur viktigt det är att gå i skolan.

Just skola och utbildning är ju en av de grejer som finns med i FN:s konvention för barns rättigheter och något som alla barn i hela världen har rätt till. En annan sak som alla barn har rätt till är att, så långt det är möjligt, få växa upp i en familj. Det kommer årets insamling att gå till. 😊

Tack för att ni är med och bryr er om barn i vår värld!