LÄGERINSAMLING 2024

 

SKOLA FÖR ALLA

I år ska vi kämpa för barn i Moçambique, ett väldigt fattigt land i södra Afrika. För många av barnen här är det nästan omöjligt att gå i skolan under de sju åren som de egentligen måste. Och det är ännu svårare om man vill fortsätta utbilda sig på högstadiet, gymnasiet eller för att lära sig ett yrke.

Självklart beror det inte på att barnen är lata eller hellre vill vara lediga. Det beror i stället till exempel på att familjerna själva måste betala för skolmaterial och skoluniform, och det har inte alla råd med. Det beror också på att lärarna ofta undervisar på ett språk som barnen inte riktigt förstår. Eller på att barnen måste hjälpa till med att få in pengar till familjen, istället för att gå i skolan.

På centret Nova Vida vill man hjälpa barnen att kunna gå i skolan för att lära sig läsa, skriva och räkna, så att de kan utbilda sig och få ett bra jobb i framtiden. Barn här får stödundervisning så att de förstår det de behöver lära sig, och de får skolmaterial och skoluniform gratis. De som är äldre och vill fortsätta utbilda sig kan också få något som kallas stipendium, som helt enkelt betyder hjälp att betala sådant som kostar pengar när man ska utbilda sig.

På årets UV-scoutläger ska vi samla in pengar till centret Nova Vida, så att de kan hjälpa fler barn att klara av skolan. På det sättet hjälper vi dem att ta sig ur den mest extrema fattigdomen och kunna få ett bättre liv.


FILM OM INSAMLINGEN


VAR MED OCH GE

Bankgiro: 5499-1542

Swish: 123 24 577 37   SAU Insamling   Märk med ”skolprojektet”


VAD RÄCKER PENGARNA TILL?

100kr räcker för en årsförbrukning av skolmaterial. Det kan t.ex. vara pennor, suddgummi, anteckningsböcker, kartor osv.

580kr räcker för skolstöd en månad. Det kan t.ex. vara läxhjälp/stödundervisning, skoluniform, skollunch, stipendier, lokaler osv.


LEK OM INSAMLINGEN

Här finns en lek + andakt som skickats ut till kårcheferna!

utskick-insamlingskvall


FÖRDJUPNING - FÖR LEDARE

SKOLA FÖR ALLA

I år kämpar vi mot kunskapsfattigdomen i Moçambique. Vi kämpar för att fler barn ska klara skolans grundläggande sju år, än de 30 % som gör det idag. Vi kämpar för att mer än 10 % av barnen ska fortsätta med högstadiet och vidare till högre studier och yrkesutbildningar. Vi kämpar för att öka läs- och skrivkunnigheten i landet och för att på sikt bygga upp samhället med kompetenta och utbildade unga.

Utbildning är vägen till förändring. Och förändring behövs verkligen för människor i Moçambique, som är ett av världens absolut fattigaste länder. Den materiella fattigdomen är påtaglig. Men minst lika farlig är fattigdomen på kunskap och på förutsättningar att förstå och resonera – kring samhället, livet och framtiden. Det är en fattigdom som står i vägen för förändring, för hela landet.

Skolplikt råder i Moçambique under sju grundskoleår. Efter det kommer tre frivilliga påbyggnadsår, följt av ytterligare två eller tre års studier för högre utbildning. I landet som helhet börjar de flesta barnen skolan, men avhoppen är många och bara tre av tio fullföljer de sju grundskoleåren. En tredjedel av dessa fortsätter studera och bristen på utbildad arbetskraft är stor.

Att barnen inte fullföljer grundskolan eller fortsätter studera beror på ett flertal faktorer. Fattigdom är en av dem, som bland annat gör att många barn måste hjälpa till med familjeförsörjningen eller andra hushållssysslor istället för att gå i skolan. Och även om undervisningen är gratis, liksom skolböckerna i de lägre årskurserna, måste familjen betala för skoluniform och en del skolmaterial. I de högre årskurserna tillkommer kostnader, exempelvis för att få skriva prov och ta examen.

En annan faktor är att det kan vara svårt för barnen att förstå undervisningen, efter som den till stora delar hålls på portugisiska, ett språk inte alla barn förstår eller bara förstår delvis. Det finns en lärare per 55 elever i Moçambique och man har problem med hög frånvaro från både lärare och skolledning. Enligt en undersökning från Världsbanken år 2014 klarade bara en procent av lärarna i grundskolan de kunskapsmässiga minimikraven.

På centret Nova Vida, som drivs av Svenska Alliansmissionens samarbetspartner Lamukani, arbetar vi för att fler barn ska få utbilda sig. Här ges stödundervisning på barnens modersmål, som ett komplement till ordinarie skola. Duktiga lärare undervisar t.ex. i matematik, portugisiska, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Det delas också ut både skolmaterial och skoluniformer till familjer som inte har möjlighet att betala för detta själva. Extra utsatta familjer får materiell hjälp då det behövs, för att barnen ska slippa hjälpa till med försörjningen.

De barn som går i de högre årskurserna får stipendier för att kunna täcka skolrelaterade kostnader. Vi ger även stipendier för yrkesutbildningar, så att fler kan få en yrkeskompetens och kunna försörja sig. Fler yrkesutbildade är också något som bygger ett stabilare samhälle och på sikt lyfter hela landet.

Under årets UV-scoutläger samlar vi in pengar till Lamukanis arbete, på centret Nova Vida samt med stipendier för högre utbildningar. På så sätt hjälper vi människor att själva ta sig ur den extrema fattigdomen. Vi vill se människor växa, och utbildning bidrar till just det.


MOÇAMBIQUE

Moçambique, officiellt känt som Republiken Moçambique, ligger längs den sydöstra kusten av Afrika med gräns mot Indiska oceanen. Grannländer inkluderar Tanzania i norr, Malawi och Zambia i nordväst, Zimbabwe i väster, Swaziland och Sydafrika i sydväst samt Eswatini i söder. Huvudstaden är Maputo.

Landet präglas av en rik kulturell mångfald med över 40 olika etniska grupper, var och en med sina unika traditioner och språk. Portugisiska är det officiella språket, vilket återspeglar landets historia som en tidigare koloni till Portugal. Moçambique blev självständigt från Portugal 1975 efter en period av befrielsekrig.

Geografiskt sett har Moçambique en varierad terräng, från lågland i kustområdet till högland och berg längre inåt landet. Landets ekonomi är främst baserad på jordbruk, där produkter som bomull, socker och cashewnötter spelar en viktig roll.

Moçambique är känt för sin biologiska mångfald och natursköna landskap. Nationalparker som Gorongosa och Limpopo är hem för många unika djurarter och erbjuder fantastiska möjligheter till safari. Den långa kustlinjen gör även Moçambique till en populär destination för strandälskare och dykentusiaster.

Trots naturliga tillgångar och kulturellt arv har Moçambique stött på utmaningar, inklusive politisk instabilitet och ekonomiska svårigheter. Landet arbetar dock aktivt för att övervinna dessa hinder och strävar efter hållbar utveckling.

Moçambique är en plats av kontraster, från sin kulturella mångfald till sina imponerande naturliga skatter. Landet genomgår en utvecklingsprocess och strävar efter en stabil och framgångsrik framtid för sina invånare.


TACK FÖR 2023

TACK alla UV-scouter för att ni var med och samlade in otroliga 377 000 kronor till Cykelprojeket i Bangladesh!

I somras pratade vi om att det i Bangladesh oftast bara är killarna som får möjlighet att lära sig att cykla. Då det är långt och farligt att ta sig till skolan och tjejerna aldrig lärt sig att cykla hoppar dom ofta av skolan tidigt.
Cykelprojektet handlar om så mycket mer än att tjejer lär sig cykla. På cykelskolorna pratar de mycket om barns och kvinnors rättigheter. Om jämställdhet och vikten att av utbilda sig. Cykelprojektet arbetar även för att bryta normer i samhället.
De pengarna vi samlade in i somras gör skillnad och räcker till 16 cykelrallyn, 251 cyklar, eller 37 728 lektioner!!!

Ännu en gång, ett stort TACK för att ni var med och samlade in pengar för att göra tjejerna i Bangladesh liv bättre! Många flickor har fått tagit sina första tramptag mot jämställdhet.