Insamling UV-scout 2020

I FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn världen över. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, vilket innebär att beslut som rör barn måste hålla sig till det som står i barnkonventionen.

I barnkonventionen står bland annat att alla barn har samma rättigheter och lika värde, har rätt till liv och utveckling, och har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.* Tyvärr finns det många barn som inte får ta del av sina rättigheter. Därför vill vi på årets UV-scoutläger göra vad vi kan för att barnkonventionen ska bli verklighet för fler barn. Att alla människor har samma värde visade Jesus oss redan när han vandrade på jorden.

ÅRETS INSAMLINGSPROJEKT
Behoven i världen kvarstår trots att våra nio UV-scoutläger i år blivit inställda. Under de kårläger och scoutaktiviteter som arrangeras på lokalplanet under 2020 får vi ändå vara med och samla in pengar till några av de projekt som Svenska Alliansmissionen stödjer.
* källa: unicef.se/barnkonventionen

Här kan ni läsa om de olika projekten som vi samlar in till. Som scoutkår väljer man ett av följande projekt att fokusera insamlingen på. Här finns också filmer om varje projekt som man kan visa för scoutkåren, församlingen eller familjen.

PROJEKT
Lärare som bryr sig – Rumänien
Olika är bra – Egypten
En skola som flyttar – Centralasien
Skola för diskriminerade – Centralasien
Hjälpa ett land i krig – Syrien

Nedladdningslänk filmer

INSAMLINGSBAROMETER
Varje UV-scout-emoji symboliserar 1 000 kr som vi gemensamt har samlat in till årets olika projekt för att barn ska få del av sina rättigheter! WOW!

2020 års insamling landade till sist på 86 760 kr till projekt som på olika sätt stödjer barns rättigheter – WOW! Så grymt jobbat, alla UV-scouter, ledarscouter och ledare!

VAR MED OCH GE
Bankgiro: 5499-1542
Swish: 123 24 577 37   SAU Insamling    Märk med UV-scout och projekt