Insamlingshelg

 

Sista helgen i september är det dags för ”Vi är SAU” – en bön- och insamlingshelg till förmån för SAUs arbete bland barn och unga. Då finns det möjlighet för er som församling att någon gång under helgen ta upp en kollekt till SAU. Varje gåva, stor som liten är oerhört värdefull och vi är så tacksamma för ert stöd! Vi ber också speciellt den här helgen om förbön för allt det arbete som vi tillsammans gör inom SAU. Vi är övertygade om att bön gör skillnad och önskar att bönen ska genomsyra allt vi gör.

På den här sidan lägger vi upp material som ni kan använda er av för att informera om SAUs arbete på t.ex. en gudstjänst.

  • Här hittar ni SAUs årsberättelse för 2019 som ger en bra överblick över arbetet vi gör.
  • Här hittar ni mer information om Bärarlaget – en möjlighet att bidra kontinuerligt till SAUs verksamhet.
  • Grafik ”Vi är SAU” för användning på ex. skärm.

 

 

Det finns även möjlighet att boka en konsulent eller styrelsemedlem som kan komma och medverka på en samling, utan någon annan kostnad än den kollekt som samlas in. Här gäller principen ”först till kvarn”.

För mer information eller bokningsförfrågan, kontakta Jacob Ämterlind