I trygga händer

 

Vilket ansvar har vi som ledare för att barn och ungdomar som anförtros oss ska känna sig trygga? Hur trygga känner vi som ledare oss i den uppgift vi har?

SAU och SAM startade under våren 2015 en utbildningssatsning med ”I trygga händer” i samverkan med Studieförbundet Bilda och Frälsningsarmén.

”I trygga händer” är en utbildning som vill ge verktyg för att arbeta på ett etiskt sätt i våra olika barn- och ungdomsgrupper. Syftet är att både deltagare och ledare ska vara så trygga som det bara är möjligt och att föräldrar känner att deras barn är i trygga händer. Materialet är utformat av Frälsningsarmén och våra kursledare ( Ulf Häggqvist och Marie Drewitz ) har genomgått deras ledarutbildning. Vissa anpassningar har gjorts för att materialet ska passa in på förhållandena inom SAU/SAM.

För vem?
”I trygga händer” vänder sig till ledare i alla former av barn- och ungdomsverksamhet, pastorer, ungdomsledare, församlingsstyrelser och övriga intresserade. Vår tänker dock att du som går kursen har fyllt 18 år.
SAU rekommenderar starkt att samtliga ledare inom SAU:s verksamhet går utbildningen.

Vilka ämnen tas upp?
Utbildningen lyfter fram hur man arbetar för att minska risker för negativa upplevelser i vår verksamhet. T.ex. sexuella eller andliga övergrepp, kränkningar och mobbing. Hur skapar vi i vår ledargrupp rutiner som ger stor trygghet för oss alla? Kramar är ofta på sin plats och helt underbart/men verkligen inte alltid. Hur tänker man då? Bra rutiner vid läggning/nattning, hur kan de se ut? Vad gör jag som ledare om jag misstänker eller får reda på att ett barn/tonåring utsatts för övergrepp? Vi funderar på hur alla sociala medier påverkar oss, passar alla bilder från lägret på instagram?

Programmet för dagen ser ut ungefär så här:
9.00 Kursintroduktion
Presentation av kursledare och deltagare. Kursintro.Barns rättigheter
Ca 9.40 Fika
10.00. Förmiddagspass… Vad är ett övergrepp, fysiska, psykiska, andliga och sexuella övergrepp.
12.00-13.00 Lunch
1300 Vi fortsätter med:Vad som händer på webben, Våra barn och unga, Ledarens roll,
Trygga miljöer, Tala är silver tiga, Att anmäla till socialtjänsten, Rekrytering/Policy
(14..45-15.15 Fika )
Ca 16.00-16.15 Avslutning och diplomutdelning.

Här kan du ladda ner Schemat: schema till kursen

Kostnad
Kostnaden är 300 kr. Priset inkluderar förmiddagsfika, lunch och fruktstund. Utbildningsmaterial tillkommer med 100 kr. Minst ett material ska finnas per ledargrupp/församling. Vi hoppas att församlingarna vill bidra med kostnaden som uppmuntran till sina ledare.

 

Nästa planerade utbildningsdagar och anmälan:

2020 hösten
14 nov Opal, Göteborg
14 nov Bottnaryd                   
ANMÄLNINGSLÄNK KOMMER INOM KORT 

Antalet platser är begränsat till 30 deltagare per utbildningstillfälle. Anmälan sker enligt principen ”först till kvarn” och absolut senast 2 veckor före kurstillfället.
Man betalar full avgift om man avanmäler sig senare än 1 vecka innan kursdag.

 

För mer info kontakta:

SAU Marie-Louise Alsäter marie-louise.alsater@sau.nu 036-30 61 75
eller Ulf Häggqvist ulf.haggqvist@alliansmissionen.se 036-30 61 63