I trygga händer

 

Vilket ansvar har vi som ledare för att barn och ungdomar som anförtros oss ska känna sig trygga? Hur trygga känner vi som ledare oss i den uppgift vi har?

SAU och SAM startade under våren 2015 en utbildningssatsning med ”I trygga händer” i samverkan med Studieförbundet Bilda och Frälsningsarmén.

”I trygga händer” är en utbildning som vill ge verktyg för att arbeta på ett etiskt sätt i våra olika barn- och ungdomsgrupper. Syftet är att både deltagare och ledare ska vara så trygga som det bara är möjligt och att föräldrar känner att deras barn är i trygga händer. Materialet är utformat av Frälsningsarmén och våra kursledare ( Ulf Häggqvist och Marie Drewitz ) har genomgått deras ledarutbildning. Vissa anpassningar har gjorts för att materialet ska passa in på förhållandena inom SAU/SAM.

För vem?
”I trygga händer” vänder sig till ledare i alla former av barn- och ungdomsverksamhet, pastorer, ungdomsledare, församlingsstyrelser och övriga intresserade. Vår tänker dock att du som går kursen har fyllt 18 år.
SAU rekommenderar starkt att samtliga ledare inom SAU:s verksamhet går utbildningen.

Vilka ämnen tas upp?
Utbildningen lyfter fram hur man arbetar för att minska risker för negativa upplevelser i vår verksamhet. T.ex. sexuella eller andliga övergrepp, kränkningar och mobbing. Hur skapar vi i vår ledargrupp rutiner som ger stor trygghet för oss alla? Kramar är ofta på sin plats och helt underbart/men verkligen inte alltid. Hur tänker man då? Bra rutiner vid läggning/nattning, hur kan de se ut? Vad gör jag som ledare om jag misstänker eller får reda på att ett barn/tonåring utsatts för övergrepp? Vi funderar på hur alla sociala medier påverkar oss, passar alla bilder från lägret på instagram?

Nästa planerade utbildningsdagar och anmälan:

2020 hösten
14 nov Opal, Göteborg
14 nov Bottnaryd 

Antalet platser är begränsat till 30 deltagare per utbildningstillfälle. Anmälan sker enligt principen ”först till kvarn” och absolut senast 2 veckor före kurstillfället.
Man betalar full avgift om man avanmäler sig senare än 1 vecka innan kursdag.

Kostnad

Kostnaden är 300 kr. Priset inkluderar förmiddagsfika, lunch och fruktstund. Utbildningsmaterial tillkommer med 100 kr. Minst ett material ska finnas per ledargrupp/församling. Vi hoppas att församlingarna vill bidra med kostnaden som uppmuntran till sina ledare.

Kursen startar kl 9.00 och avslutning 16.30.

För mer info kontakta

SAU Marie-Louise Alsäter marie-louise.alsater@sau.nu 036-30 61 75
eller Ulf Häggqvist ulf.haggqvist@alliansmissionen.se 036-30 61 63