Jesus till barnen

”Jesus till barnen” gick av stapeln i Livets Ords lokaler, Uppsala i helgen. Detta är en ekumeniska barnledarkonferens som har funnits i flera år.
Några av de frågor som togs upp var frågeställningen hur kyrka och hem kan samarbeta mer. Men också hur vi kan fånga olika åldersgrupper. En fantastisk helg med mycket utbud för att peppa ledare i sin roll.