7/10 15.00 Träff 1 av 2 för församlingsledare* (på zoom)

Boka datumen i din kalender redan nu för höstens mötesplatser. Efter vårens succé planerar vi nu för nya chanser att mötas, få undervisning och dela erfarenheter. Det övergripande temat för träffarna är:

Generationsöverskridande relationer – vad är det, gör det någon nytta och hur når vi dit?

*Mötesplatserna för församlingsledare kommer att bygga på varandra. Den första kommer innehålla mer input och den andra kommer bygga på frågor från det första tillfället.