7/10 15.00 Träff 1 av 2 för församlingsledare* (på zoom)

Jesus till barnen anordnar digital träff för församlingsledare:

Generationsöverskridande relationer – vad är det, gör det någon nytta och hur når vi dit?

*Mötesplatserna för församlingsledare kommer att bygga på varandra. Den första kommer innehålla mer input och den andra kommer bygga på frågor från det första tillfället.

https://jesustillbarnen.se/