SE OCH FÖRSTÅ BARNS OLIKA BEHOV

CENTRUMFÖRSAMLINGEN I FORSERUM
RODHE JOHANSSON är specialpedagog i grunden.
Hon föreläser om hur vi som ledare kan möta barn och unga i våra
grupper efter deras behov. Rodhe ger tips och idéer hur man gör det med
enkla och vardagliga knep.
Samlingen är både digital och på plats, ange hur du vill delta i anmälan
18:00 FIKA 30 KR
18:30 FÖRELÄSNING
Anmälan senast 17 januari Anmälan