Jesus till barnen – Träff 2 av 2 för församlingsledare* (på zoom)

Det övergripande temat för träffarna är:
Generationsöverskridande relationer – vad är det, gör det någon nytta och hur når vi dit

*Mötesplatserna för församlingsledare kommer att bygga på varandra. Den första kommer innehålla mer input och den andra kommer bygga på frågor från det första tillfället.

https://jesustillbarnen.se/