Jesus till barnen – en samling för dig som är förälder på zoom)

Jesus till barnen gör digitala samlingar under hösten. Gemensamt tema för dessa kvällar är:
Generationsöverskridande relationer – vad är det, gör det någon nytta och hur når vi dit?
https://jesustillbarnen.se/