2017-10-18

Kompisar från förr!

 

I år fyller SAU 125 år! Det är en fantastisk resa som gjorts, och genom åren har verksamheter och former förändrats, mängder av människor har i olika tider tagit stort ansvar och varit med och format SAU under resans gång.

Mitt i allt som förändrats finns det saker som löper som en röd tråd genom vår 125-åriga historia. En av dessa saker är kärleken till, nyfikenheten på och viljan att förmedla Bibelns budskap till barn och unga. Visst, formerna för hur detta uttrycks har förändrats, men fortsatt är det samma vilja, övertygelse och ambition som driver oss framåt: Bibelns texter har fortsatt något viktigt att säga oss.

Vi är väl medvetna om att Bibelläsandet i Sverige har förändrats; det som en gång var obligatoriskt i skolan bygger idag på den egna viljan att läsa och förstå Bibeln. Vi ser det inte som vårt uppdrag att arbeta för en återgång till en tvingande läsning, istället vill vi arbeta för att väcka lust och längtan efter att läsa Bibeln. Vi i SAU bär det i vårt DNA och vi vill så långt vi kan fortsätta att leda barn och unga till ett möte med Jesus, och hur gör vi det bättre än genom Bibeln?

Som ett led i detta kommer vi under året att skriva några enkla texter som utgår ifrån några av de personer vi möter i Bibeln. Vi vill helt enkelt väcka lust att läsa Bibeln genom att presentera några personer som med sina liv för oss in i Bibelns värld. Just där, i mötet med individerna, hoppas vi att också att en nyfikenhet ska födas att förstå något mer om de människor vi möter i texterna – och kanske att vi också genom dem anar något av oss själva i Bibelns texter?

Vår förhoppning är att dessa enkla personporträtt ska få bli en hjälp och uppmuntran i den fortsätta läsningen av Bibeln. Vi kommer att porträttera några personer, väl medvetna om att det finns många, många fler som är värda att lära känna. Därför är detta inte ett komplett material, snarare är det förhoppningsvis början på en lång historia av möten med intressanta personer, berättelser och händelser

Du hittar texterna (och annan undervisning) på ungtro.com

 

Mikael Celinder, Generalsekreterare SAU