2020-03-31

KRAFTSAMLING

Vi behöver hjälpas åt. Just nu upplever vi många tuffa utmaningar inom SAM:s och SAU:s olika verksamheter på grund av coronavirusets följder i samhället. Tillsammans behöver vi i bön och givande ta ett gemensamt ansvar.

Gullbrannagården och Mullsjö folkhögskola har en allvarlig ekonomisk situation och vi behöver agera, som samfund, ungdomsorganisation, församling och enskild – tillsammans i en gemensam kraftsamling.

Läs mer om hur ni kan hjälpa till på www.alliansmissionen.se/kraftsamling