Kyrkoavgiften

 

ANMÄL DIG ENKELT MED BANKID

Kyrkoavgiften är en gåva du inte märker!

1 % av din inkomst, en hundradel av det du tjänar, skickar Skatteverket till SAM. Om du vill skickar vi vidare hälften av pengarna till din församling. Allt sköter sig självt och du behöver inte tänka på någonting. Men varje månad är du med och förändrar världen, Sverige och din lokala församling genom ditt stöd.
150 kyrkoavgifter = en ungdomsledare på halvtid i din församling

100 kyrkoavgifter = 20 pastorer i Zimbabwe

200 kyrkoavgifter = 160 utbildningsplatser för förskolelärare i Sydafrika

300 kyrkoavgifter = 2 pionjärarbetare i Sverige (på deltid)

Här kan du se en kort film om kyrkoavgiften:

Vanliga funderingar

Vad är kyrkoavgiften?

Före år 2000 betalade alla medlemmar i Svenska kyrkan kyrkoskatt. När Svenska kyrkan blev fri från staten togs skatten bort och ersattes med en kyrkoavgift. Som registrerat trossamfund har Svenska Alliansmissionen regeringens medgivande till statlig hjälp att ta in kyrkoavgifter, precis som Svenska kyrkan. Avgiften dras och betalas ut av Skatteverket, och behandlas precis som en skatt. Det behövs dock ett skriftligt medgivande från den som vill betala kyrkoavgift via skattesystemet. Kyrkoavgiften inom SAM är för närvarande 1 % av din beskattningsbara inkomst.

Måste man gå ur Svenska kyrkan för att betala kyrkoavgift till SAM?

Nej! Du kan betala kyrkoavgift både till Svenska kyrkan och till SAM, och till ännu fler samfund om du vill. Då dras en del av din inkomst till Svenska kyrkan (andelen varierar i olika församlingar) och 1 % till SAM. Vill du inte längre betala kyrkoavgift till Svenska kyrkan måste du däremot begära utträde.

Hur blir det med bröllop och begravning om jag går ur Svenska kyrkan?

Alla som är folkbokförd i Sverige betalar en obligatorisk begravningsavgift. Svenska kyrkan har ansvar för att alla människor som dör i Sverige får tillgång till begravningsplats, även de som inte är medlemmar. När det gäller bröllop i Svenska kyrkan, för den som inte är medlem, är det kyrkoherden i respektive församling som beslutar. Ofta går det bra, men man kan få betala en avgift.

Jag har ingen inkomst. Vad händer om jag skickar in talongen då?

Så länge du inte har någon inkomst händer ingenting. Men så fort du börjar tjäna pengar drar Skatteverket kyrkoavgift på lönen, och du är med och stöder SAU och SAM.

Får jag ge min kyrkoavgift till SAM fast jag inte är myndig?

Ja, det går jättebra. Men på talongen du skickar in måste du då också ha målsmans underskrift.

Hur länge gäller mitt medgivande?

Ett medgivande som skickas in före 31 oktober börjar gälla året därpå. Det gäller sedan fram till att du aktivt avsäger dig kyrkoavgiften. Även detta måste ske före 31 oktober för att träda i kraft året därpå.

Vad använder ni pengarna till?

De gåvor vi får via kyrkoavgiften används till den verksamhet vi bedriver, både i Sverige och internationellt. Exempel på verksamhet är sociala projekt i ett antal länder, utbildningar, bibelöversättning och hälsoarbete. I Sverige driver vi pionjärarbeten för att plantera nya församlingar. Vi har också en pastors- och missionärsutbildning. En del av kyrkoavgiften går till SAU, som varje år ordnar festivaler och läger för tonåringar, scouter, ensamstående föräldrar med barn, barnkörer och en hel del andra bra arrangemang.

Måste jag vara medlem i SAM eller SAU för att ge min kyrkoavgift dit?

Nej, vi har inget medlemskrav på våra kyrkoavgiftsgivare.

Vem kommer åt de uppgifter jag skickar in?

Svenska Alliansmissionen är juridiskt ansvarig för registret över dem som gett sitt medgivande till kyrkoavgift. Inkomstuppgifter som samfundet behöver för att skicka halva kyrkoavgiften till din församling (om du väljer detta alternativ) behandlas med sekretess. De medarbetare på SAM som har tillgång till uppgifterna har tystnadsplikt. Din egen församling får bara informationen om du själv väljer att meddela den.

Jag kan väl lika gärna skicka in min gåva själv till SAM eller SAU, utan att Skatteverket behöver blandas in?

Alla gåvor är givetvis lika välkomna! Det fiffiga med kyrkoavgiften är att den dras före skatt. Om du väntar tills pengarna finns på ditt konto har ”hundradelen” krympt. Det kan kännas onödigt tycker vi. Dessutom är det så smidigt att allting sköter sig självt!

Har du andra frågor eller funderingar kring kyrkoavgiften? Välkommen att höra av dig till info@alliansmissionen.se!