2015-05-21

Magnus Sternegårds föredrag

Under SAU/SAM:s årskonferens höll Magnus Sternegård från equmenia ett mycket uppskattat föredrag på temat ”Kyrka för hela livet”. Magnus delade med sig av tankar och erfarenheter från sitt och equmenias arbete, vilket för många av konferensens deltagare blev ett viktigt och uppskattat inslag i hur vi kan tänka och arbeta för att lägga grunden rätt och mötas över generationsgränserna.

Nedan finns den Prezi som Magnus använde att titta på, samt pdf:er av densamma, liksom ett utkast av tankarna bakom Kyrka för hela livet.

Stort tack till Magnus och equmenia som delar med sig av tankar och erfarenheter!

Prezi: Klicka här för extern länk.

Bilder från presentationen Kyrka För Hela Livet-SAM-SAU Årskonferens

Manus från föredraget Vaxa_i_tro-MANUS