2020-05-27

Mathantering på lokala läger

I sommar planerar många av våra föreningar lokala läger, då vi tyvärr behövt ställa in våra UV-scoutläger och vårt tonårsläger på Gullbrannagården. Utifrån den pågående corona-situationen uppstår en del frågor kring hur man ska tänka kring mat och matlagning på läger.

Det finns i dagsläget inget som tyder på att coronavirus smittar via mat. Som alltid gäller att vara noga med handhygienen genom att tvätta händerna med tvål och varmt vatten innan man hanterar mat, innan man äter och efter toalettbesök.

Coronavirus smittar i första hand via luftvägarna från mikroskopiska droppar i luften som sprids när en smittad person hostar eller nyser. Undvik därför trängsel, t.ex. vid matlagning, servering och disk. Ett sätt kan vara att dela upp gruppen i mindre grupper som lagar mat tillsammans, eller att låta ett mindre antal personer laga maten till alla.

Matberäkning 

Utifrån tidigare UV-scoutläger finns här menyförslag med beräkningsmall, som kan vara en hjälp att beräkna måltider till lokala läger.

https://www.dropbox.com/s/59fwqlblks7dq86/Matplanering%20-%20Ber%C3%A4kningar%20och%20recept.xlsx?dl=0

Källor

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, läs mer på respektive webbplats:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/coronavirus

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/