Measure

Körhelg för dig som är 12 år och uppåt.

Gästartist: Samuel Ljungblad
Tid: 18-19 okt
Plats: Allianskyrkan Jönköping
För mer info klicka här