Musik

Vi i SAU tror att musiken är en Guds gåva för oss att glädjas över, dansa till och njuta av. Vi tror också att musiken på ett unikt sätt kan framföra budskapet om Jesus Kristus och fungera som ett uttryck för vår sång till honom.

Vi vill arbeta med att stötta musikverksamhet bland barn och unga genom materialtips, arrangemang, utbildningar m.m. Vi vill hela tiden arbeta med att uppmuntra och stötta den kreativitet som finns bland barn och unga, och några av de sätt vi gör det på hittar du i menyn till vänster.