2021-03-31

Om sommarens UV-scoutläger

Vi är många som hade sett fram emot sommarens nio UV-scoutläger, som årligen samlar omkring 3 500 UV-scouter, ledarscouter och ledare. Lägerrådet samlades den 30/3 och landade i att vi även i år behöver ställa in sommarens stora UV-scoutläger. Istället uppmuntrar vi, liksom förra året, till lokala initiativ.

Detta beslut grundar sig i att smittspridningen i samhället fortsatt är hög, samtidigt som att man från myndighetshåll uppmuntrar barn- och ungdomsverksamhet att hålla igång då den är viktig för ungas välmående, både fysisk och psykisk hälsa inräknat. Lokal verksamhet uppmanas alltså att hålla igång men samtidigt avråder man från att anordna ”läger, cuper och matcher.” Ingen av oss vet hur läget kommer vara i juni. Det vi på SAU centralt i dagsläget ser som rimligt är att uppmuntra kårerna att planera för lokala dagläger, alltså en eller flera lägerdagar med den egna kåren, utan övernattningar.

Skulle läget ändras, till det bättre så att det är möjligt att t.ex. övernatta eller träffa en annan kår, går vi ut med denna information. Skulle restriktionerna skärpas även för barn- och ungdomsverksamhet, återkommer vi givetvis även med denna information. Fortsatt gäller den information om att ha verksamhet på ett så säkert sätt som möjligt och som finns här. 

Vi har tagit fram ett material med drama och bibelstudier för kårläger, som är anpassat för ett 3-4 dagar långt läger men som går att anpassa lokalt. Ledarhandledning till detta material finns nu här. Här finns även en beställningslänk för att beställa lägerböcker och lägermärken till er UV-scoutkår.

Förra sommaren fylldes facebookgruppen SAU-ledaren av kreativa idéer och lösningar för lokala arrangemang, det vill vi uppmuntra till även i år! Den 29 april kommer vi också ha vårt digitala ledarforum SAU-ledaren:LIVE med fokus på sommarens läger.

Frågor eller tankar? Kontakta emma.andersson@sau.nu