2019-11-27

Om vår sommarkonfirmation

SAU:s sommarkonfirmationsläger har funnits under många och år och är ett arrangemang som vi gläds och är väldigt tacksamma över. Det är en miljö där många unga ledare tränas och där möjligheten till fördjupad förståelse för bibelordet, en stärkt gudsrelation och att på djupet lära känna vänner tillgängliggörs. Under hösten 2019 har SAU:s styrelse och anställda fört samtal om lägrets utformning och utvecklingsmöjligheter. Detta har inneburit att styrelsen fattat beslut om att sommarkonfirmationen 2020 inte kommer att äga rum. Detta eftersom vi vill utforma en annan typ av läger till sommaren 2021 som är mer riktat mot det vi igenkänner som behov och möjligheter idag. Vi längtar efter att forma ett arrangemang som ännu tydligare möjliggör fördjupad bibelundervisning, ledarträning och relationsbygge med en bredare målgrupp än just konfirmationsåret. För dig som hade planerat för att gå sommarkonfirmation sommaren 2020 finns därför möjlighet att istället komma på lägret vi nu arbetar med utformningen av sommaren 2021.

SAU:s styrelse genom ordförande Hanna Johansson.

Vid frågor, vänligen kontakta

Stina Persson eller Jacob Ämterlind