2016-04-08

Ombudsmöte 2016

Lördagen den 16 april genomfördes SAU omudsmöte i Värnamo Allianskyrka. Vi startartade kl 13.00 med ombudsregistrering och kl. 14.00 började ombudsmötet.
Vi räknade till 127 deltagare med rösträtt och vi i SAU vill tacka alla er som prioriterade denna dag och på så sätt är med och skapar framtidens SAU.

Varmt tack från SAUs styrelse och arbetarkår.

Handlingar från ombudsmötet och möjlighet att utvärdera mötet hittar du här