Redo att leda

Pga rådande omständigheter har vi behövt ställa in vår ekumeniska ledarhelg Redo att leda. Helgen planeras i stället att genomföras hösten 2021. Välkommen med då! 

SAU och UV-scout är en del av Nätverket för scouting på kristen grund tillsammans med Equmeniascout, Adventist Scout, Royal Rangers, SALT-scout och Frälsningsarméns scouter. Tillsammans arrangerar vi en helg för dig som är scoutledare, ”Redo att leda”, som går av stapeln för andra gången den 4-6 september 2020, på Adventists lägergård Västeräng utanför Askersund. Välkommen med!

För mer info se redoattleda.nu eller besök NSKG:s Facebooksida