Redo att leda

Pga rådande omständigheter har vi behövt ställa in vår ekumeniska ledarhelg Redo att leda. Vi vill åter genomföra helgen när omständigheterna tillåter.

SAU och UV-scout är en del av Nätverket för scouting på kristen grund tillsammans med Equmeniascout, Adventist Scout, Royal Rangers, SALT-scout och Frälsningsarméns scouter. Tillsammans arrangerar vi Redo att leda, en helg för dig som är scoutledare.

För mer info se redoattleda.nu eller besök NSKG:s Facebooksida