2020-11-26

SAU-ledaren:LIVE – Barnens tankesmedja

Världen är orättvis! Vi vill ta barns frågor på allvar och att få igång samtal kring globala frågor, rättvisa och mänskliga rättigheter. Barnens tankesmedja Challenge är ett rykande färskt material för att jobba med barn- eller scoutgruppen kring detta. Medverkar gör även inbjudna gäster från Diakonia som är Alliansmissionens och Equmeniakyrkans biståndsorganisation och som är initiativtagare till Barnens tankesmedja.

Barnens tankesmedja: CHALLENGE lanseras brett våren 2021 – välkomna med!