2024-06-19

SAU sommaren 2024

Sommaren är definitivt här! Oavsett väderlek är det dags för kanske årets mest intensiva tid för oss på SAU. Framför oss ligger en sommar med många arrangemang såsom familjeläger, UV-scoutläger, GF och tonårsläger! Tänk vilken förmån att få göra allt detta med otroliga ledare, ungdomsledare, pastorer och ideella som ger av sin tid och sina gåvor. Tänk vilken förmån att också få vara förenade i det som är SAU:s uppdrag och grund; att erbjuda de barn och unga som vill ett möte med Jesus Kristus. Ge plats för en inbjudan att följa och älska honom som sagt att han älskade sin skapelse så mycket att han valde att ge sitt liv för att vi skulle ha liv. Som sagt att det finns ett hopp och en framtid i hans namn! Det är en förmån att få vara med.

Välkommen till en sommar med SAU!