Scoutandakter

Här finns olika tips kring att ha andakt med scoutpatrullen. Skicka gärna idéer och materialtips till lina.boqvist@sau.nu

Patrullsamtalet

I vår UV-scoutverksamhet är patrullen i centrum. Här finns en stor möjlighet till att ha öppna samtal kring tro, Bibeln och livsfrågor. Som ledare behöver vi våga lyssna in var scouterna är och vara medvetna om att barn och unga har mycket att bidra med. ”Guds rike tillhör barnen” säger Jesus (Mark 10:14), och i SAU:s verksamhetsplan skriver vi att vi vill att barn och unga ska få vara aktiva medskapare av den verksamhet de deltar i.

Ett sätt att få igång ett gott samtal är att ställa öppna frågor. En öppen fråga har inte bara ett ja- eller nej-svar, utan frågor som hjälper scouterna att tänka själva. Exempel på sådana frågor kopplade till en andakt kan vara:

 • Vad tänker ni på när ni hör denna berättelsen/bibelordet?
 • Vad tror ni att Jesus menar?
 • Har ni varit med om något själva (som relaterar till temat, t.ex. förlåtelse)?

Använd er gärna av rundor, det vill säga att skicka runt t.ex. en patrullmaskot och att den som håller i maskoten är den som pratar och svarar på frågan, och sedan skickar man vidare. På så vis ser ni till att alla scouter får säga vad de tänker på och att de lyssnar på varandra. Låt alla komma till tals, alla är viktiga och har något att bidra med.

Berättelser

Få saker slår en god berättelse. Att få följa karaktärer som stöter på händelser kopplar ihop detta med Gud och Bibelns berättelser, hjälper oss att sätta våra egna liv i relation till en större berättelse, den om Guds kärlek till var och en av oss. Här är tips på några sådana material med berättelser.

Joels äventyr – berättelser för att hjälpa scouterna att koppla ihop vardagslivet i skola, familj och UV-scout med Bibelns värld!

Joels äventyr 1

Joels äventyr 2

Patrull Swampen – andakter som utgår från UV-scoutlagen

Patrullen Swampens äventyr

Bibeldraman

Här finns ett antal bibeldraman med tre alternativa slut. Tanken är att varje patrull får ett drama inklusive de tre olika sluten att öva in. Sedan får de framföra sitt drama för de andra patrullerna, som ska gissa vilket slut på varje drama som är rätt. Tanken är att det ska va så pass enkelt att även scouten som aldrig hört berättelsen förr ska kunna lista ut vilket slut som är rätt.

Andaktsspårning

I vår UV-scoutlag säger vi att ”En UV-scout är stilla inför Guds ord och bönen” – men andakter måste inte alltid innebära att man sitter stilla. Som andakt går det göra en slinga i skogen som scouterna får följa, med olika stopp på vägen. Vid en plats kan någon läsa en text, vid en annan kanske det spelas en sång, kanske dyker det upp olika bibelord längs vägen kring ett särskilt tema… Målet kan vara vid en eld där andakten och kvällen avslutas, eller varför inte fortsätter, om UV-scoutkvällen har börjat med andakten?

Bibelvandring

Program och andakt kan hänga ihop under scoutkvällen. Ett exempel på detta kan vara att ha en spårning som har en bibelberättelse som tema, med stationer som anknyter till berättelsen. Nedan finns ett exempel på en spårning utifrån påskens händelser och budskap, med bibelord och spårningskontroll till varje händelse. Det går att göra en liknande med t.ex. tema jul, eller utifrån en bibelberättelse.

Påskspårning

Kontroll 1: I vilken ordning?
Nu närmade sig det osyrade brödets högtid, som kallas påsk.

Här har ni några saker som har med påsken att göra.

Uppgift: På vilket sätt hör varje sak som ligger här ihop med påsken, och i vilken ordning hände sakerna under påsken?

Material: påse med pengar, bröd, kors, spik, sten (kan ha med fler grejer i ordningsföljden)

 (Jesus blev först förrådd för pengar, sedan åt de den sista måltiden, sedan blev han fastspikad på ett kors, sedan lagd i en grav med en sten framför men stenen var borta på påskdagen och graven var tom för Jesus hade uppstått!)

 

Skärtorsdagen

Kontroll 2: Vatten
Jesus sa:Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag.  Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.”

Dagen innan Jesus skulle korsfästas, på skärtorsdagen, så åt han mat med sina lärjungar. Han delade ut bröd och vin och sa att han skulle ge sin kropp och sitt blod, alltså sitt liv, för människornas skull. Han tvättade också lärjungarnas fötter med vatten, för att påminna dem om att betjäna och ta hand om varandra. Därför handlar den här kontrollen om vatten.

Uppgift: Förflytta vattnet i den här hinken till den andra hinken, med hjälp av de redskap ni fått. Ni har två minuter på er och alla ska hjälpa till. Er tid börjar nu!

Material: Hinkar, vatten, durkslag, tvättsvamp, tallrik med mera, tidtagning

Långfredagen

Kontroll 3: Kors

När de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andre till vänster. Jesus sa: “Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.”

På långfredagen blev Jesus uppspikad på ett kors, fast han var oskyldig. Korsfästelse var det värsta straffet i Romarriket, och det ledde till en plågsam död.

Uppgift: Surra ihop varsitt kors av pinnarna.

Gå vidare till nästa kontroll. 

Långfredagen

Kontroll 4: Mörker
Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen.

När Jesus hängde på korset blev det mörkt över hela jorden.

Uppgift: Här vill vi att ni genom att ropa guidar eran kompis som inte ser nånting (bindel för ögonen) genom den här hinderbanan. MEN: när ni guidar får ni inte säga orden “gå” “framåt”, “bakåt”, “uppåt”, “neråt”, “höger” eller “vänster”

Material: Någon typ av hinderbana, ögonbindel

Påskdagen

Kontroll 5: Kryddor

När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp.

Två dagar efter att Jesus hade blivit korsfäst, kom kvinnor till graven för att smörja Jesus kropp med kryddor som skulle lukta gott.

Uppgift: Lukta och gissa vilka kryddor det är i burkarna!

Material: Kryddor, tex kanel, timjan, kardemumma, curry, oregano…

Påskdagen

Kontroll 6: Sten
De sa till varandra: ”Vem skall rulla undan stenen från graven åt oss?” Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd.

När kvinnorna kom till graven var stenen bortrullad och graven tom! Jesus hade uppstått och en ängel var där och berättade för kvinnorna att Jesus inte var död längre, han levde! Den bortrullade stenen och den tomma graven är sådant som visar oss att Jesus verkligen har uppstått.

Uppgift: Rulla “stenar” (bollar) i hinken och träffa så många som möjligt! Ni har två minuter på er.

Material: bollar, hink

Påskdagen

Kontroll 7: Ljus

Jesus sa: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Att Jesus har uppstått från de döda och besegrat döden visar att han är världens ljus som lyser i mörkret. Kristus har segrat – Vi kan segra!

Uppgift: Tänd en eld tillsammans. Tänk på säkerheten! När ni har fått igång elden kan ni få säga något ni vill tacka för eller be för.

Drama

Bibelberättelser i vår tid

Drama är ett bra sätt att göra Bibelns berättelser levande. Våga fundera kring hur det hade varit om händelserna hade utspelat sig idag, och dramatisera utifrån det.

1, X, 2 med bibelberättelser

Bibelns berättelser är fantastiska! Våga använd er av dem och var kreativa i framförandet. Nedan finns exempel på hur detta kan göras. Dramatiseringen har tre alternativa slut, 1, X eller 2. Tanken är att de båda felaktiga sluten ska vara så pass knasiga att även de icke kyrkvana scouterna ska förstå vilket slut som är det rätta. Man kan låta scouterna gissa genom att de får visa 1, X eller 2 med hjälp av armarna, och räcka upp en arm för 1, armarna i kryss för X och räcka upp båda armarna för att svara 2.

Bibeldraman

Kreativ bön

Bön kan se ut på olika sätt!

 • Lovsång och andra sånger – kanske kan någon spela gitarr eller varför inte lyssna på en inspelad sång och tända ljus som ett uttryck för bön eller en tanke under tiden. Alla måste inte be men alla kan ha en stund i stillhet och kanske låta ljuset symbolisera en tanke på någon man bryr sig om?

 

 • Popcornbön – en övning i att bön inte måste vara lång eller ha krångliga ord. Den som vill får be en kort bön, en mening eller några ord, och sen får den som vill fortsätta och också be en kort bön, så att bönerna liksom ”poppar” fram.

 

 • Bönelakan – scoutpatrullen har ett vitt lakan och textilpennor som används varje gång. Där får man under bönestunden skriva eller rita sin bön. Eftersom lakanet används under en längre tid, t.ex. den tid på året man är inomhus med patrullen, påminns patrullen om vad de har bett om tidigare. Det går också skriva t.ex. UV-scoutbönen och Vår Fader på lakanet så att alla i patrullen kan hänga med i skrivna böner.

 

 • Skicka bön – Patrullen sitter i en ring och håller varandras händer. En börjar att be en kort bön, tyst eller högt, och skickar sedan vidare till nästa genom att trycka handen. Nästa ber tyst eller högt och fortsätter så tills den första personen ”får tillbaka” bönen igen och säger amen.

 

 • Bönehopp – ett sätt att förena bön och rörelse! Ni behöver någon typ av plattor, lika många som patrulldeltagare, som UV-scouterna ska kunna stå på och som ni kan skriva på baksidan av. Exempel på saker som kan stå på baksidan av plattorna:
  – Tack för…
  – Personer vi vill be för
  – Glad för…
  – Ledsen över…
  – Längtar efter…
  – Förlåt för…
  – Någon som är sjuk
  – UV-scout
  – Annat
  Använd plattornas baksida där ni skrivit olika ord/böneteman. Lägg ut dem på marken. UV-scouterna får i tur och ordning hoppa och stanna upp på de olika plattorna och tacka/be för det som står på.

 

 • Böneemojis – Ibland kan det vara svårt att utrycka sig och berätta hur dagen har varit, om hur man mår och hur man känner sig. Ibland säger en bild mer än tusen ord! Nedan finns olika emojis med, där olika känslor uttrycks. De kan användas som en hjälp för scouterna att uttrycka sig i bön, om hur man mår och hur man känner. Med start längst upp och medurs illustrerar bilderna: att vara ledsen för något, att längta efter något, att vara rädd för något, att ångra/vilja be om förlåtelse för något, vara arg på något, vara glad över något, och bilden i mitten är att vara tacksam för något eller något annat man vill be för. Fråga patrullen hur dagen varit och vilken emoji som stämmer bäst in på hur var och en har det:
  – Vad har hänt idag?
  – Har det hänt något roligt?
  – Har det hänt något tråkigt?
  Låt scouterna färglägga dagens emoji. Det kan vara lättare för barn att berätta om de samtidigt får göra något med händerna. Använd emojisarna för att be tillsammans. Kan de sätta ord för vad scouten vill be för? Bönen behöver inte vara lång eller komplicerad, det viktiga är att lära scouterna att vad som än händer och hur vi än mår, bryr sig Gud om oss och vi får lägga det i hans händer!

Andakt utifrån aktivitet

Låt gärna scoutkvällens aktivitet och andakt på något sätt hänga ihop! Här är ett par tips:

Eld – Jesus är världens ljus
Har ni haft en kväll på scouterna när ni har eldat? Varför inte avsluta kvällen med att läsa om att Jesus är världens ljus (Joh 8:12) och att också vi är kallade att vara ljus? (Matt 5:14)

Skattjakt – skatten i åkern
Efter en skattjakt på scouterna kan det passa att läsa liknelsen om att Guds rike är som en skatt gömd i en åker (Matt 13:44-45) eller om att samla skatter i himlen (Matt 6:19-21) och ha ett patrullsamtal om vad det innebär.