Stödkassan

 

Genom stödkassan kan UV-scoutkårer, församlingar som bedriver UV-scoutverksamhet och UV-scoutrådet söka ekonomiska medel till sin verksamhet.

Stödet kan exempelvis gå till:
– nystartade UV-scoutkårer
– UV-scoutkårer med knappa ekonomiska resurser
– inköp av patrullutrustning
– kostnader i samband med läger
– punktinsatser som främjar UV-scoutverksamheten

Medlet i stödkassan kommer från UV-scoutlägrens kollektinsamlingar. Eventuellt överskott tillfaller SAU.

Ansökan mailas till lina.boqvist@sau.nu senast 15 januari varje år. UV-scoutrådet ger ett förslag till SAU-styrelsen som i sin tur tar beslut om fördelningen på mötet i mars, så att beviljade kårer ska få pengarna i god tid inför sommarens UV-scoutläger.

Policy UV-scouts stödkassa

Ansökningsblankett pdf

Ansökningsblankett word