2020-05-29

UNG TRO: VERKTYGSLÅDAN

Som tidigare meddelats är Gullbrannalägret inställt och ledningsgruppen arbetar för att kunna skicka med resurser för att underlätta för er att göra läger på hemmaplan. För att ni ska kunna planera för vad det handlar om kommer därför info om dess innehåll om hur skissen för innehållet ser ut.

 

Tema och undervisning

Det övergripande temat för materialet vi skickar med är ”I Hans närvaro”, ett tema som centreras kring en närvarande Gud i en utmanande tid. Till det producerar vi en temafilm och siktar på tre förinspelade bibelstudier med samtalsfrågor till.

Insamling

Trots att det inte blir något stort läger hoppas vi att ni vill vara med och stödja Kenosis i Rumänien. Vi producerar två filmer och informationsmaterial som beskriver verksamheten.

Andakt

Till temat skickas ett antal temaförslag till kvällsandakter samt konkreta tips på hur man kan göra när man förbereder och håller en andakt.

Aktiviteter

Vi skickar med förslag på och instruktioner till ett antal aktiviteter lämpat för personer upp till max 50 personer.

Materialet planeras göras tillgängligt i midsommarveckan.