Ungdom

SAU:s arbete bland ungdomar har en lång historik som börjar 1892 och som fortsatt sedan dess med läger, tidningsproduktion (Ung Tro, IKON 1931) arrangemang och mycket annat. Vi vill arbeta med att skapa mötesplatser där ungdomar blir sedda, lyssnade till och tagna på allvar. Vi vill forma sammanhang med utrymme för fördjupade relationer människor emellan, men också i relation till Gud.

Detta arbete förutsätter ett stort engagemang i våra SAU-föreningar. Där händer massor av grejer under hela året, vilket utgör grundstommen i våra gemensamma arrangemang. Därför är också stöttning och utbildning av ledare en viktig del i vårt arbete bland ungdomar.

Vårt arbete bland unga vänder sig till dig som är 13 år och uppåt, där vi arbetar utifrån målgrupperna:
Tonår (13-16)
XL (16-19)
Unga Vuxna (19 och uppåt)

Vi tror på ungdomen! Därför vill vi lyssna och utmanas av de frågor och tankar som unga människor bär på. Därför är vår verksamhet bland ungdomar inte främst något vi gör för ungdomar, utan tillsammans med ungdomar.

Så, till dig som är ung: kom och var med och forma SAU:s verksamhet tillsammans med oss. Här på sidan hittar du de arrangemang vi arbetar med idag.