2021-05-17

Uppdatering om sommarens läger

Från och med 1 juni ser det åter ut att bli möjligt att anordna läger för barn och unga. Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida:

Lägerverksamhet blir möjlig från 1 juni

Barn och ungdomar har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. Genom lägerverksamhet kan både den fysiska och psykiska hälsan främjas. Från och med den 1 juni öppnas därför för lägerverksamhet i mindre skala.

Från SAU:s håll ser vi med glädje på att man från myndigheternas sida betonar vikten av läger och att det är viktigt för barn och ungas välbefinnande.

Vad ”lägerverksamhet i mindre skala” betyder är i skrivande stund inte konkretiserat. Vi återkommer så snart vi vet mer om detta. Det vi kan säga är att ovanstående är positivt för de lokala läger som planeras på olika håll i SAU under sommaren 2021. Tidigare har vi rekommenderat att enbart planera för dagläger för UV-scout, men nu finns det en möjlighet att även kunna anordna övernattningar. Givetvis gäller fortsatt att ledare, vårdnadshavare och deltagare behöver känna sig trygga med den verksamhet som bedrivs. Att undvika trängsel är fortsatt viktigt.

Vill ni exempelvis bjuda in vårdnadshavare till en avslutningsgudstjänst så klassas avslutningen som allmän sammankomst, och då behöver man förhålla sig till de regler som gäller för dessa. Utomhus gäller för allmänna sammankomster från 1 juni max 100 personer utomhus (sittande 500 personer) och max 8 inomhus (sittande 50 personer).

Det är fortsatt viktigt att bevaka om det kommer regionala/lokala föreskrifter som kan komma att påverka ovanstående.