UV-SCOUTRÅDET

UV-SCOUTRÅDET

UV-scoutverksamheten leds av ett UV-scoutråd. Rådet består av representanter från SAU:s fyra regioner som väljs på regionernas årsmöten. Valperioden är ett år. I UV-scoutrådet sitter också UV-scoutkonsulenten, tre resurspersoner och en representant från SAU-styrelsen. UV-scoutrådet arbetar bland annat med utbildning, ledarinspiration, fördelning av medel från UV-scouts stödkassa, materialproduktion och olika arrangemang inom UV-scout.

Har du tankar och idéer om vad vi borde satsa på? Hör av dig!

 

Kontaktuppgifter till UV-scoutrådet:

Sara Pripp Claesson, ordförande, sara.pripp@hotmail.com

Rickard Sjölander, region nord, sjolander.rickard@gmail.com

Gustav Fransson, region öst, gustav.fra@gmail.com

Gustav Eek, region syd, gusteneek@gmail.com

Johanna Wingren, region väst, johanna.wingren@gmail.com

Jonas Davidsson, styrelsevald, jonas@knopevent.se

Noa Korpegård, styrelsevald, noakorpegard@hotmail.com

Jacob Wadskog, styrelserepresentant

Lina Boqvist, UV-scoutkonsulent lina.boqvist@sau.nu

 

Handlingsplan för UV-scoutrådet:

Handlingsplan UV-scoutrådet 2024-2025