UV-scoutrådet

UV-scoutverksamheten leds av ett UV-scoutråd. Rådet består av representanter från SAU:s fyra regioner som väljs på regionernas årsmöten. Valperioden är ett år. I UV-scoutrådet sitter också UV-scoutkonsulenten, tre resurspersoner och en representant från SAU-styrelsen. UV-scoutrådet arbetar bland annat med utbildning, ledarinspiration, fördelning av medel från UV-scouts stödkassa, materialproduktion och olika arrangemang inom UV-scout. Hör gärna av er till oss!

Kontaktuppgifter till UV-scoutrådet:
Sara Pripp Claesson, sara.pripp[at]hotmail.com
Rickard Sjölander, region nord, sjolander.rickard[at]gmail.com
Gustav Fransson, region öst, gustav.fra[at]gmail.com
Josef Andersson, region syd, josef.andersson[at]outlook.com
Jonas Davidsson, jonas[at]knopevent.se
Axel Swahn, styrelserepresentant
Emma Andersson, UV-scoutkonsulent emma.andersson@sau.nu