UV-scoutrådet

UV-scoutverksamheten leds av ett UV-scoutråd. Rådet består av representanter från SAU:s fyra regioner som väljs på regionernas årsmöten. Valperioden är ett år. I UV-scoutrådet sitter också UV-scoutkonsulenten, tre resurspersoner och en representant från SAU-styrelsen. UV-scoutrådet arbetar bland annat med utbildning, ledarinspiration, fördelning av medel från UV-scouts stödkassa, materialproduktion och olika arrangemang inom UV-scout.

Kontaktuppgifter till UV-scoutrådet:
Sara Pripp Claesson, sara.pripp[at]hotmail.com
Rickard Sjölander, region nord, rickard.sjolander[at]bredband.net
Paulina Zackrisson, region väst, paulina.zackrisson[at]hotmail.com
Gustav Fransson, region öst, gustav.fra[at]gmail.com
Josef Andersson, region syd, josef.andersson[at]outlook.com
Alma Catoni, alma.catoni[at]gmail.com
Jonas Davidsson, jonas[at]knopevent.se
Hannah Hallgrehn, styrelserepresentant, hannah.hallgrehn[at]gmail.com
Emma Andersson, UV-scoutkonsulent emma.andersson@sau.nu