UV-scoutrådet

Kontaktuppgifter till UV-scoutrådet:

Sara Pripp Claesson, sara.pripp[at]hotmail.com

Rickard Sjölander, region nord, sjolander.rickard[at]gmail.com

Gustav Fransson, region öst, gustav.fra[at]gmail.com

Josef Andersson, region syd, josef.andersson[at]outlook.com

Jonas Davidsson, jonas[at]knopevent.se

Emilia Sandolf, emilia.sandolf[at]gmail.com

Axel Swahn, styrelserepresentant

Emma Andersson, UV-scoutkonsulent emma.andersson@sau.nu