Barnvälsignelse och barndop är en viktig del av församlingslivet

Som församling vill vi vara med och ge bästa möjliga förutsättningar för barnet och familjen. Barn är en gåva som föräldrarna har fått som är långt mer värd än guld. Som förälder vill man ge det bästa till sina barn men det är lätt att känna sig ensam när det ska tas beslut kring barnens uppfostran. Vi tänker att församlingen har ett ansvar, tillsammans med föräldrarna, att se till barnens andliga fostran. Det kan handla både om att be för familjerna men också genom de olika verksamheter där barnet tidigt kan hitta sin plats och känna sig som hemma.

På SAU har vi därför tagit fram lite tips på vad som kan ges i gåva till föräldrarna i samband med välsignelsen/dopet.

  • Våga vara förälder – Alf B. Svensson
  • Våga visa vägen till en tro som bär – Alf B. Svensson
  • Med Jesus i vardagen – en veckoandaktsbok av Iréne Björnell

Det finns dessutom ett antal bra barnbiblar för de allra yngsta som är en god hjälp för föräldrar att tidigt börja läsa Bibeln med sina barn.

Under själva gudstjänsten kan ni som församling också lägga fram en bok där de som vill kan skriva ner att ni ber för barnet och skicka med ett bibelord eller någon annan hälsning. Det blir något som kan vara till stor glädje och uppmuntran för både barn och föräldrar.