Barnrådet

Varje metodområde inom SAU har en anställd konsulent samt ett råd som arbetar för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Medlemmarna i detta råd väljs in på SAU:s årskonferens och representerar våra 4 regioner. Hör gärna av dig till oss i rådet med tankar, idéer, frågor osv!

Nedanstående sitter i vårt Barnråd: 

Malin Rosman, Barnkonsulent SAU mail

Ordförande: Jennie Magnusson, mail

Ordförande: Magdalena Pettersson mail

Annie Målevik

Sara Wickstrand

Ellen Johansson

Noel Gunnargård från styrelsen