FAMILJ

Familjen har en betydande roll för barnens framtida tro. Trots fantastiska ledare
i kyrkan och gudsupplevelser på läger etc. så har det visat sig att den avgörande
faktorn för om barn ska få en tro som bär genom livet är om tron ges plats i
vardagslivet där hemma. Hur än familjen ser ut vill vi vara med och visa församlingen hur viktig familjen är. Därför har vi under den här fliken lagt olika tips och tankar kring just familjen och hur du som förälder kan tänka när du talar om tro med dina barn.

Du som förälder är otroligt viktig för dina barn. Vi vill uppmuntra dig att ta dig tiden att på ett kreativt sätt tala om tro med dina barn. Ta med dig samtalen in i vardagen genom enkla hjälpmedel och ett kreativt tänkande.