För de allra yngsta

Kanske funderar du över att starta en grupp för de allra minsta i församlingen?
Equmenia och Magnus Sternegård har arbetat fram en ”Växa i tro”- plan som sträcker sig mellan åldrarna 0- 25 år. Där visar man att för de som är i åldern 0-2 år så är den viktigaste delen: ”TRYGGHET”.

Kyrkan och dess gemenskap ska vara en trygg och rolig plats.

I den här åldern så är tryggheten det mest centrala. Det är en ålder där vi kan ge barnet goda upplevelser av trygga samlingar i kyrkan och förmedla tron på att Gud älskar varje barn och tar hand om alla. Även föräldrarna behöver känna sig trygga med barnens plats i kyrkan och att Jesus är barnens vän.

Därför tror vi att dessa samlingar är bra och viktiga i att knyta kontakten mellan familjen och församlingen. Under ”Berättelse”, som är en av underrubrikerna i ”Växa i tro”- planen tar man upp att barnen i denna ålder tycker om korta berättelser som kan hjälpa dem att komma igång i deras fantasi. Det är också viktigt att vi bekräftar Guds kärlek till alla och hur mycket Han älskar oss.

Känner du att du vill har mer hjälp och tankar kring detta läs gärna mer på Equmenias hemsida.

 

 

För att göra  samlingar av den här typen  finns några tips på hur du kan tänka men också förslag på material som du kan använda.

 

Linda Alexandersson har skrivit flera böcker i detta ämne som ger konkreta tips in i barngruppen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen tycker det är roligt att vara med och välja sånger.
Här nedan finns två tips på hur du kan göra det.

 

Låt barnen välja sånger med hjälp av fingerdjur som du har i en burk – då blir det lite mer spännande!

Rita och måla bilder som kan vara en sång – ”var är tummen” eller ”blinka lilla stjärna”