Läs Bingo

Läs bingo

Under vecka 47 och 48 vill SAU uppmuntra lite extra till att läsa bibeln.  (vilket vi alltid gör)

De flest kyrkor har pga. av det rådande läget i våra regioner fått stänga ner barn och ungdomsverksamhet. Men vi vet att barnen längtar efter söndagsskolan och scouterna tex.

Därför passar vi på att köra läsbingo med bibeln som tema.

 

För vem?
Vi riktar oss främst till barn som kan läsa. Tanken är att barnen läser de olika texterna för dig som vårdnadshavare. Har du yngre barn som inte läser själva men som ändå vill vara med. Använd fantasin; Du läser för ditt barn, eller låt barnet läsa ett kort stycke och du läser sedan. Dela upp styckena på flera tillfällen. Använd en bibel med enklare språk.

Huvudsaken är inte hur man gör utan att man hittar ett intresse för bibeln.

 

Hur fungerar det?
Vi tänker att man läser de längre styckena från en barnbibel och de korta verserna kan man läsa från sin egen Bibel eller Nya testamente om man fått ett sådant. Vi har skrivit med bibelordet så att ni snabbt skall hitta det även i en barnbibel.

Ni läser på de platser som det står att man skall göra det på.

Kryssa av rutorna efter hand. När alla rutor är kryssade är det är klart.

När ditt barn kryssat allt, skickar du ett mail till mig på marie-louise.alsater@sau.nu med barnets namn och gärna ålder. I meddelanderaden skriver du att det gäller läsbingot.

 

När?
Läsbingot  finna här nedan att ladda ner.  Från måndag den 16 nov och mailet om att barnet har deltagit skall ha kommit in till mig senast torsdag kväll den 26 nov.

 

Vi kommer att dra vinnare bland de som har deltagit, under vecka 49.

 

Läsbingo