Tro genom livet

Familjen har en betydande roll för barnens framtida tro. Trots fantastiska ledare
i kyrkan och gudsupplevelser på läger etc, har det visat sig att den avgörande
faktorn för om barn ska få en tro som bär genom livet, är om tron ges plats i
vardagslivet där hemma.
Många vuxna tycker det är svårt att prata med barnen om tro, därför ser vi behovet av att lyfta detta ämne på olika sätt inom SAU.

Gå in på vårt instagramkonto tro.genomlivet och läs mer.