Barnkörläger

 

SAU har en lång tradition av att arrangera barnkörläger. Det började med ett läger på 70-talet, som sedan har utvecklats till att idag omfatta ca 700 barn och ledare fördelat på sju olika läger. Till varje år produceras också ett material med nyskrivna sånger. En riktigt höjdarhelg för alla deltagare!

Barnkörläger 2020

Med stor glädje kan vi nu meddela att vi har nya datum för våra barnkörläger!

29-30 augusti – läger i Bottnaryd och Bodafors

5-6 september – läger i Hagshult, Malmbäck, Skärstad, Taberg och Opalkyrkan

 

Region NORD:

  • Skärstad Allianskyrka
  • Tabergs Missionskyrka

Region SYD:

  • Hagshults Missionshus

Region ÖST:

  • Klockargårdskyrkan Malmbäck
  • Emåkyrkan Bodafors

Region VÄST:

  • Allianskyrkan Bottnaryd
  • Opalkyrkan Västra Frölunda

 

Man åker i första hand på det läger som är i den region man geografiskt hör till.

Deltagaravgiften för SAU-anslutna körer/grupper är 270 kr/deltagare (både barn och ledare). För icke SAU-anslutna körer/grupper är kostnaden 285 kr/deltagare (både barn och ledare). I priset ingår mat, övernattning på golvet i kyrkans eller närliggande lokaler och ett nothäfte/grupp.

Anmälning: Definitiv anmälan för barn och ledare görs senast den 21 juni 2020 via den länk som föranmälda grupper fått via mail. I slutet av juni skickas ett brev med mer info om Barnkörlägret ut till anmälda grupper.

 

För frågor eller mer information, kontakta:

Sara Vittgård
Musikkonsulent SAU/SAM
036-30 61 74 • sara.vittgard@sau.nu