Körledar-utbildning

SAM vill inbjuda dig som leder eller vill leda en kör till vår körledarutbildning! I kursen ingår dirigering, röstvård, uppvärmningsövningar, instuderingsmetodik, repertoarkännedom m.m. Kursinnehållet formas efter gruppens önskemål.

 

För mer info: Körledarutbildning