Musikrådet

Varje metodområde inom SAU har en anställd konsulent samt ett råd som arbetar för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Medlemmarna i detta råd väljs in på SAU:s regionårsmöten eller av SAU-styrelsen och representerar våra 4 regioner. Hör gärna av dig till oss i rådet med tankar, idéer, frågor osv!

Nedanstående sitter i vårt Musikråd:

Sara Vittgård, Jönköping, Musikkonsulent SAU

Rebecca Johansson, Jönköping, ordförande

Lovisa Henrysson, Linköping, representant SAU-styrelsen

Maria Säll, Huskvarna, representant region Nord

Noomi Ax, Jönköping, representant region Öst

Viktor Eriksson, Göteborg, representant region Väst

Emanuel Forsgren, Forsheda, representant region Syd

Jonatan Hämäläinen, Jönköping

Alexander Ström, Forserum