Bussinformation

 

 

Här kommer aktuella busstider och hållplatser att läggas upp.

Måndag 7 augusti
Buss 1
X
Orranässjön 45minuters rast, medhavd matsäck + toalettbesök
13:00 Bödagårdens Camping,

Buss 2
X
Orranässjön 45minuters rast, medhavd matsäck + toalettbesök
13:00 Bödagårdens Camping

Buss 3
X
Orranässjön 45minuters rast, medhavd matsäck + toalettbesök
13:00 Bödagårdens Camping

Buss 4,
X
Orranässjön 45minuters rast, medhavd matsäck + toalettbesök
13:00 Bödagårdens Camping

Hemfärd
Lördag 12 augusti
14:00 Avresa Bödagården