Lägerinsamling till SAT-7

 

Vi berättar om Jesus genom sociala medier

Internet har öppnat helt nya möjligheter att nå fram till människor över hela världen med budskapet om Jesus. Geografiska, religiösa och politiska gränser utgör inte längre ett hinder på samma sätt som tidigare. Genom smartphones tar människor idag emot Jesus genom sociala medier som Instagram, Facebook, bloggar, Youtube och satellit-TV.

Alliansmissionen har idag flera internationella arbetare som berättar om Jesus, undervisar ur Bibeln och samlar människor till upptäckargrupper och gudstjänster genom dessa kanaler.

Shino och Shania är somalier som kom som flyktingar till Sverige på 1990-talet. De lärde känna Jesus för drygt 10 år sedan och sträcker sig nu ut bland somalier över hela världen genom sociala medier. På en eftermiddag kan de möta sökande somalier på deras eget språk där någon bor i Kanada, en annan i Sydafrika och en tredje på Nya Zeeland. Under senaste åren har över 1 000 somalier på detta sätt fått lyssna till budskapet, ta emot Jesus och sedan fått undervisning genom deras youtube-kanal som når människor dygnet runt över hela världen.

Sheraz Fazal är från Pakistan och jobbar nu tillsammans med sin familj med församlingsplantering i Malmö. Genom sin blogg, som riktar sig till människor som talar språket Urdu, sprider Sheraz hoppet om Jesus till människor inom den språkgruppen, varhelst de bor i världen. Någon i Pakistan, en annan i London, Dubai, New York osv.  

Naveed Malik är från Pakistan och blev förföljd för sin tro. Han tvingades fly för sitt liv 2014 och fick politisk asyl och kunde bosätta sig i Sverige. Idag bedriver Naveed ett omfattande arbete genom sin youtube-kanal och podcasts, och når människor i olika delar av världen med budskapet om Jesus och bibelundervisning.

Alliansmissionen stöder SAT-7:s arbete ekonomiskt sedan flera år. Vår gåva gör att människor i Mellanöstern får undervisning och livskunskap i många ämnen som rör livet med Jesus och varandra utifrån bibelns budskap, genom satellit-TV och andra mediekanaler. Vi är mycket stolta över möjligheten att få hjälpa dem i deras fantastiska arbete med vår lägerinsamling, och du får vara med!

På lägret kommer vi också ordna ett ”Missionslopp”. Där får du möjlighet att ragga sponsorer som betalar valfri summa per varv som du springer på en 500 meter lång bana, under 20 minuter. Alla intäkter går till välgörande ändamål.