Lägerinsamling till Kenosis i Rumänien

 

Insamling till KENOSIS
I den kristna tron finns tron på en god Gud som är generös och som när vi följer Honom gör oss mer lika Honom. Under sommarens läger får vi möjligheten att vara med och bidra till KENOSIS arbete i Rumänien. Där arbetar Andreas och Beck Samuelsson med att bygga relationer med romer i en väldigt utsatt del av Rumänien. De bygger gemenskap och arbetar för att förbättra samhället, bland annat genom att och ge möjligheter till arbete och utbildning. Organisationens hjärta slår för att låta romer, en folkgrupp som ofta setts ned på och lämnats utanför, få hjälp att upptäcka och leva ut det vackra Gud har lagt i deras liv.

Missionsloppet
På lägret kommer vi också ordna ett ”Missionslopp”. Där får du möjlighet att ragga sponsorer som betalar valfri summa per varv som du springer/går/hoppar/kryper på en 450 meter lång bana, under 20 minuter. Alla intäkter går till KENOSIS.
HÄR laddar du ner sponsorformulär: