Schema

 

Så här ser ungefär en dag ut på lägret.

DAGSSCHEMA
08.00 Väckning i byarna, sköts Byvis
08.00-09.00 Frukost 1 – Tonår (ledare förtur)
08.30-09.00 Morgonbön & Ledarsamling i Skeppet
09.00-09.45 Frukost 2 – XL
09.00-09.15 Byledarsamling i Skeppet
09.15-09.45 Lovsång i Skeppet
10.00-10.30 Morgonsoffa i Skeppet
10.35-11.00 Samling i Byn och i smågrupper
11.00- Bibelstudier/Seminarie (valbara)
12.00- Smågruppsträff (samtal och praktisk info)
12.45-13.30 Middag
14.00-16.00 Bad & Aktiviteter (onsdag lokala gruppen)
14.00 Frukt och saft (oblandad) finns tillgängligt på Kajen
15.00 Frukt Finns på Stranden, Kajen och på Projekten
17.00 Temasamling i Skeppet
17.45-18.30 Kvällsmat
18.30-19.10 Bön inför Gudstjänsten (Bönetältet)
19.15 Stranden stänger (motorvägen är gräns)
19.15 Samling i smågruppen, inför att gå till Skeppet
19.30 Gudstjänst i Skeppet
21.30-22.15 Café & Nattmacka i Bryggan
22.30 Bön & Lovsång i Skeppet (Nattvard onsdag)
23.45 Samling i Byn
00.00 Sov Gott Tonår. XL-program i Bryggan
01.30 Sov Gott XL